Søg
Pressemeddelelse

Historisk Grand Prix spærrer Hillerødmotorvejen ved Bellahøj

I starten af august 2013 finder Copenhagen Historic Grand Prix 2013 sted i hovedstadsområdet.
26. juli 2013
Løbet afholdes den 3. og 4. august på strækningen Borups Allé – Hulgårdsvej – Hvidkildevej – Bellahøjvej - Frederikssundsvej.

Rent trafikalt betyder det, at Hillerødmotorvejen ved Bellahøj (Frederikssundsvejs-tunnelen) delvist vil blive spærret fra torsdag den 1. august kl. 18.00 til mandag den 5. august kl. 05.00. Vejstrækningen gennem tunnelen mod byen vil blive lukket helt. Der vil dog blive opretholdt et kørespor i hver retning i tunnelens udadgående spor.

Denne delvise spærring vil betyde en langsommelig trafikafvikling både ind og ud af byen ad Hillerødmotorvejen og Borups Allé, og man må forvente, at der vil opstå kø.

For at afbøde problemerne med trafikafviklingen vil Vejdirektoratet opsætte oplysningstavler på det øvrige motorvejsnet med information om, at Hillerødmotorvejen delvist er spærret ved Bellahøj og med anmodning om at benytte alternative ruter.

Følg med i relevante vej- og trafikmeldinger på vejdirektoratet.dk.

Læs mere om løbet her.

Yderligere informationer:
Pressechef Martin Østergaard-Nielsen, tlf. 7244 3032, mail: man@vd.dk
Teknisk konsulent Steen Per Byrgesen, tlf. 2242 0940, mail: spb@vd.dk
Oprettet
26-07-2013.
Senest opdateret
26-07-2013.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index