Søg
Pressemeddelelse

Arkæologerne sætter skovlen i jorden ved Holstebro

Motorvejen mellem Herning og Holstebro er årsag til andet og mere end forbedrede forhold for trafikanterne i området – den er også en vej til fortiden. Arkæologer fra Holstebro Museum sætter nu skovlen i jorden for at søge efter fortidsminder.
  
03. april 2014

​Den 1. april begyndte arkæologer fra Holstebro Museum at grave de første søgegrøfter, hvor Nordre Ringvej skal forlænges og i området mellem Aulum og Tvis, hvor tilslutningsanlægget til Herningvej kommer til at ligge. Et omfattende arbejde med at undersøge cirka 235 hektar jord svarende til 470 fodboldbaner er dermed gået i gang. Hvis forundersøgelserne afslører fund af særlig interessant karakter, skal de udgraves senere.

Arkæologer hurtigt i jorden
Samarbejdet mellem Vejdirektoratet og Holstebro Museum har stået på længe. Allerede tidligt i planlægningsprocessen gav museet deres vurdering af, hvor de forventer at finde fortidsminder, og de arkæologiske forundersøgelser er startet op så tidligt som muligt. Undersøgelserne skal være overstået, når gravemaskinerne går i gang med at grave ud til vejen.

Det tætte samarbejde er rigtig vigtigt, fortæller projektleder i Vejdirektoratet Janie Ipsen.
”Det betyder meget for os, at jorden er grundigt gennemsøgt, inden vi går i gang med anlægsarbejdet. Hvis der dukker fortidsminder op undervejs, er vi nødt til at standse arbejdet, og det vil vi meget gerne undgå, for det koster både tid og penge”.    

De 235 hektar jord, der skal undersøges, er et ret ukendt område for arkæologerne. Der har ikke tidligere været store arkæologiske undersøgelser netop der, og arkæologerne forventer derfor at finde en del ukendte fortidsminder. Det ser museumsinspektør ved Holstebro Museum Mette Klingenberg frem til.


”Det bliver rigtig spændende at se, hvad der gemmer sig under mulden. Der er ingen tvivl om, at antallet af prikker på det arkæologiske kort over Holstebro-området bliver mange flere. Vi håber, at undersøgelserne giver os en større forståelse for bebyggelsesstrukturen i vores område i oldtiden”. 
 
En stor mundfuld
De arkæologiske undersøgelser bliver en stor opgave for et mindre lokalmuseum som Holstebro Museum, indrømmer Mette Klingenberg, og hun er derfor heller ikke i tvivl om, at staben af arkæologer på museet kommer til at vokse de kommende år. Museet er dog indstillet på at trække på erfaringer andre steder fra.

”Vi har forberedt os grundigt og har gjort god brug af erfaringerne fra vore kolleger på nabomuseerne mod øst og syd, som allerede har prøvet kræfter med store motorvejsudgravninger”, fortæller hun. 

Holstebro Museum regner med, at forundersøgelserne kommer til at vare indtil sommeren 2015, og at der vil være gang i udgravninger udvalgte steder indtil august 2016.

Herning Museum godt i gang
Længere mod syd er Herning Museum allerede godt i gang med deres forundersøgelser, og her er arkæologerne stødt på spor efter en boplads fra jernalderen, mulige jernudvindingsovne og pladser fra både jæger- og bondestenalder.

 

Herning Museum regner med at have otte arkæologer og en række hjælpere i gang sommeren over til at udføre arbejdet i forbindelse med forundersøgelserne. De arkæologiske undersøgelser i syd vil stort set være afsluttet inden udgangen af 2014, men enkelte steder vil der være udgravninger i gang indtil november 2015.

Yderligere oplysninger
Museumsinspektør på Holstebro Museum Mette Klingenberg, tlf.: 2118 7968
Projektleder i Vejdirektoratet Janie Winther Ipsen, tlf.: 7244 2342 / 2067 1060
Kommunikationskonsulent i Vejdirektoratet Jane Birch Larsen, tlf.: 7244 2318 / 4123 5592


Fakta

  • Motorvejen fra Snejbjerg til Sinding åbner i foråret 2017, mens resten af motorvejen fra Sinding til Holstebro N åbner i 2018. 
  • Herning Museum står for de arkæologiske undersøgelser i Herning Kommune, mens Holstebro Museum står for undersøgelserne i Holstebro Kommune. 
  • Det er Vejdirektoratet, der betaler for museernes udgravninger. Motorvejsbyggeriet betyder altså, at vigtig viden om fortiden kommer frem i lyset. 
  • Arkæologerne registrerer alle levn fra fortiden med en GPS, så de får fastlagt helt præcist, hvor fortidsmindet befandt sig, og hvordan det så ud. De fotodokumenterer og håndtegner nogle af fundene, og beskriver det, de finder. Alle ”anlæg” i jorden bliver ødelagt i forbindelse med motorvejsbyggeriet, og derfor er det vigtigt, at de er dokumenteret så godt som muligt.
  • Alle grundejere, der får besøg af arkæologerne, får en direkte henvendelse fra museerne.
 

 Foto fra undersøgelserne

 
Arkæolog Kåre Gyldenløve fra Holstebro Museum er i færd med at undersøge to små ringgrøfter, som muligvis kan være resterne af et gravanlæg. Billedet er taget ved Vilhelmsborgvej i Holstebro.
Oprettet
03-04-2014.
Senest opdateret
03-04-2014.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index