Søg
Pressemeddelelse

Holstebromotorvejen aflaster bytrafikken markant

Efter Holstebromotorvejens åbning i september er trafikken på Ringvejen og Herningvej ved Holstebro blevet markant aflastet. Det forkorter rejsetiden og øger trafiksikkerheden på de mindre veje.
13. december 2018
​Efter et brag af en motorvejsfest rullede de første biler ud på det sidste stykke af Holstebromotorvejen den 30. september. De nordligste 15 kilometer af den nye motorvej har dermed været i brug i lidt over to måneder, og nu viser helt nye tal fra  Vejdirektoratets tællestationer, at motorvejen allerede har skabt væsentlige forbedringer for trafikken omkring selve Holstebro.

”Inden Holstebromotorvejen nåede helt til Holstebro, var især ringvejen omkring byen og hovedlandevejen Herningvej plaget af tæt trafik i myldretiden. Nu kan vi se på tallene, at trængslen på disse veje er væsentlig reduceret, hvilket naturligvis er til glæde for både dem, der bruger vejene – og for alle dem, der bor i nærheden af dem. De får mindre trængsel i dagligdagen,” siger Ivar Sande, afdelingsleder for Plan og Myndighed i Vejdirektoratet.


Helt konkret viser tallene, at:

På Ringvejen nord for Viborgvej kørte der inden åbningen af motorvejen gennemsnitligt 19.200 biler i døgnet (årsdøgnstrafik). To måneder efter åbningen var det tal reduceret til 12.700.

På Ringvejen mellem Herningvej og Viborgvej kørte der inden åbningen gennemsnitligt 16.100 biler i døgnet. To måneder efter åbningen var det tal reduceret til 10.700.

Trafikken på Herningvej, hvor trafikanterne inden Holstebromotorvejen ofte kørte i kø, er faldet endnu mere. Inden åbningen af de sidste 15 kilometer motorvej kørte der gennemsnitligt 15.100 biler i døgnet. To måneder efter åbningen er tallet mere end halveret til 7.400.

Det nye trafikmønster medfører en markant forkortelse af rejsetiden for alle dem, der kører til og fra  Holstebro. 

”Trafikanterne i Holstebro skal nu ikke længere via ringvejen og ud på Herningvej for at komme sydpå. De kører nu på Holstebromotorvejen øst for byen og kan bare fortsætte. Det forkorter rejsetiden på turen til Herning med cirka et kvarter. Men det øger også væsentligt fremkommeligheden på Ringvejen og Herningvej og får trafikken inde omkring byen til at glide meget lettere. Trafiksikkerheden er desuden større efter Holstebromotorvejens åbning,” siger Ivar Sande.

De foreløbige tal viser, at trafikanterne har taget Holstebromotorvejen til sig. På det nordlige stykke af Holstebromotorvejen kører der flere biler end beregnet i trafikprognoserne, mens tallene syd for Aulum enten svarer til det forventede eller ligger lidt under. En undtagelse er Messemotorvejen vest om Herning, hvor det nye regionshospital i Gødstrup endnu ikke er åbnet, og derfor er et stykke endnu fra at generere den ventede trafik.

De nye trafiktal er dog stadig kun foreløbige. Årsdøgnstrafiktallet ÅDT er først valid, når vi har talt i 365 dage og derved har fået årstidsvariationen indarbejdet i tallet. De tal, som oplyses nu, er beregnet ud fra en tælleperiode på kun 2 måneder. Der  skal der gå længere tid, inden man kan sige noget nøjagtigt om trafikmønstret på Holstebromotorvejen. 

”Når en ny motorvej åbner, skal trafikken først lige ”sætte sig”, inden vi kan sige noget bestemt, og der skal faktisk gå et år. Indtil da kan flere ting give et skævt billede. Vejen kan visse steder have nyhedens interesse og skal lige prøves af. Andre steder skal trafikanterne lige finde ud af, at vejen er der og vænne sig til at køre på den. Der sker også for eksempel udsving i ferieperioder, ” siger Ivar Sande.
​​​
 

 Faktaboks

 
Oprettet
12-12-2018.
Senest opdateret
13-12-2018.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index