Søg
Pressemeddelelse

Hurtig sommeråbning af Frederikssundmotorvejen

Mandag den 13. juli bliver en god dag for mange tusinde daglige bilister på strækningen fra Frederikssund til København. Her åbner Vejdirektoratet for trafik på 2. etape af Frederikssundmotorvejen mellem Motorring 4 og Smørum vest for København.
11. juni 2015

Åbningen sker omkring fire måneder før oprindeligt planlagt.

Samtidig med åbningen af den 5 km lange motorvejsstrækning åbner også Tværvej ved Smørum, der forbinder motorvejen med Frederikssundsvej ved Kildedal St. samt forlængelsen af Smørum Parkvej over Smørum Golfklubs baner.

Bedre trafik i fingeren
Med den nye strækning og den eksisterende Frederikssundmotorvej fra Motorring 4 til Motorring 3 bliver forholdene for biltrafikken i Frederikssundsfingeren væsentligt forbedret, og sammen med det øvrige motorvejsnet omkring hovedstaden får hele regionen en bedre og sikrere afvikling af trafikken.

Samtidig vil Frederikssundsvej, der er en af de mest trafikerede veje i landet, som ikke er en motorvej eller motortrafikvej, blive aflastet til glæde for nærmiljøet i især Egedal og Ballerup.

Undgå 'Chokoladekrydset'
"Den nye etape af Frederikssundmotorvejen vil virkelig gøre en forskel for mange bilister, der pendler i denne del af hovedstadsregionen. Med Tværvej som bindeled til den nye motorvej kan man nu undgå det berygtede 'chokoladekryds' på Ballerup Byvej, der i årtier har givet pendlerne grå hår i hovedet i myldretiden," siger Christian Tolderlund, der er projektleder i Vejdirektoratet.

Byggeriet af 2. etape af Frederikssundmotorvejen har været i gang siden 2012. At vejen kan åbne fire måneder før tid har imidlertid ikke været på tale fra start. I efteråret 2013 gik entreprenøren på motorvejsbyggeriet, E. Pihl & Søn, konkurs og satte arbejdet i stå. Men Vejdirektoratet kunne ved hjælp af en hurtig indgriben udvide aftalen med det hollandske konsortie TBI Mobilis/Van Gelder, der i forvejen havde opgaven med at bygge Tværvej, og dermed få sat gang i arbejdet igen efter få måneders forsinkelse.

"Vi er selvsagt meget glade for, at det lykkedes os at komme hurtigere i mål på trods af de udfordringer, der opstod undervejs. Både af hensyn til de hårdt prøvede bilister i regionen, men ikke mindst af hensyn til de mange naboer tæt på os, der ellers skulle have døjet med generne fra det store vejbyggeri i endnu længere tid. Vi siger tak for tålmodigheden," siger Christian Tolderlund.

Motionsløb på motorvejen
Søndag den 12. juli forventer Vejdirektoratet at markere åbningen af motorvejen ved en festlig begivenhed på selve vejen, hvor der blandt andet vil være mulighed for at deltage i 'Motorvejsløbet Etape 2', der er et motionsløb med både familievenlige distancer og distancer for de mere trænede arrangeret af Stenløse-Ølstykke Atletik og Motion, SØAM.

Man kan læse mere om løbet og tilmelding på klubbens hjemmeside www.soam.dk.   

Om Frederikssundmotorvejen:
 
1. etape
Den 1. etape fra Motorring 3 til Motorring 4 åbnede for trafik i december 2011. I august 2012 blev det sidste asfalt lagt på stykket mellem Ndr. Ringvej og M4, og frakørselsrampen til Ejby <1> åbnede for trafik.
 
2. etape
Den 2. etape - Motorring 4 til Tværvej ved Smørum - åbner for trafik mandag den 13. juli
Længde: 5 km + 3,8 km (Tværvej). Desuden en forlængelse af Smørum Parkvej på 1,3 km.
Pris: 1,1 mia. kr.
 
3.-4. etape
Linjeføringen af de resterende 27 km fra Tværvej til Frederikssund er vedtaget og ligger fast, men finansieringen afventer en politisk afklaring.
 
Yderligere information
Projektleder Christian Tolderlund, Vejdirektoratet, tlf.: 7244 3731
Kommunikationskonsulent Andrew Crone-Langkjær, tlf.: 7244 3621
Oprettet
17-06-2015.
Senest opdateret
17-06-2015.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index