Søg
Pressemeddelelse

Hurtigere besked til bilisterne om køer i trafikken

Bilisterne på de danske veje kan se frem til at blive hurtigere advaret om køer, uheld og andre pludseligt opståede hændelser og få information om alternative ruter.

30. juni 2015
Vejdirektoratet vil som noget nyt fremover bruge GPS-data fra fx navigationsanlæg til at give trafikanterne information om den aktuelle trafik, fortæller områdechef Charlotte Vithen fra Vejdirektoratets Trafikdivision.
 

"Med GPS-data bliver vi meget hurtigere opmærksomme på pludseligt opståede situationer og kan hurtigere - for en meget større del af vejnettet - advare billisterne og råde dem til at benytte en af vores omkørselsruter. Det betyder også, at vi hurtigere kan sende beredskab og vejhjælp ud for at håndtere situationen, så trafikanterne bliver generet mindst muligt," siger hun.

Informationen kan danne grundlag for endnu bedre trafikinformation på Vejdirektoratets trafikinformationstjenester, så som trafikkortet på vejdirektoratet.dk og på Vejdirektoratets apps. Dette kan for eksempel ske i form af bedre PUSH-meddelelser fra app'en Trafikinfo.
 
Fordelen ved at bruge GPS-data er, at de hurtigere fortæller om ændringer i trafikken, fordi GPS'erne hurtigere viser, hvis for eksempel hastigheden pludselig falder på en vej. Dataene ryger videre til Vejdirektoratets Trafikinformationscenter, som så kan sende varsler ud til trafikanterne og kontakte vejhjælp og beredskab.
 
De nye data bliver et supplement til dem, Vejdirektoratet i forvejen indhenter fra faste målestationer, såsom spoler under vejene.
Områdechef Charlotte Vithen tilføjer, at der også er et mere langsigtet mål med at hente data fra GPS.
 
"GPS-data kan også hjælpe os med at forbedre vores analyser af trængsel. Det betyder, at vi endnu mere præcist kan målrette planlægningen af investeringer i nye vejanlæg, så fremkommeligheden på vejene bliver øget til mest mulig gavn for trafikanterne," siger Charlotte Vithen.
 
Hun forudser også, at GPS-data på længere sigt kan bruges til at levere skarpere prognoser: Ved at samkøre realtidsdata med information om vejrforhold og vejarbejder, bliver det også muligt at beregne fremtidige prognoser for trafikafviklingen.
 
Vejdirektoratet har netop indgået en kontrakt med leverandøren INRIX om at indhente data, og Charlotte Vithen forventer, at de første data kan komme trafikanterne til gode i løbet af vinteren 2015/2016.
 
Yderligere oplysninger:
Områdechef Charlotte Vithen, Trafikområdet Vejdirektoratet, cv@vd.dk, 7244 3050, twitter: @cvithen
Kommunikationskonsulent Brian Christensen, Vejdirektoratet, bch@vd.dk, 7244 3755, twitter: @vejbrian
Oprettet
26-06-2015.
Senest opdateret
30-06-2015.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index