Søg
Pressemeddelelse

Hvidbog bag ny Nordhavnstunnel klar

Vejdirektoratet har offentliggjort hvidbogen bag en kommende Nordhavntunnel mellem Østerbro og Nordhavnen. Hvidbogen samler de i alt 144 høringssvar, der er kommet i forbindelse med VVM-undersøgelsen om tunnelen, og Vejdirektoratets svar.
30. november 2016
​”Hvidbog - Bemærkninger og indsigelser til VVM-redegørelse for Nordhavnstunnel”​ er resultatet af den offentlige høringsfase, hvor blandt andet borgere, foreninger, myndigheder har kommenteret på Vejdirektoratets løsninger til en ny Nordhavnstunnel under Svanemøllebugten.
 
Projektets VVM-redegørelse blev sendt i offentlig høring den 7. juni 2016, og høringen løb indtil den 29. august 2016.

Et beslutningsgrundlag
Hvidbogen er samtidig en del af det beslutningsgrundlag, som Københavns politikere skal bruge for at beslutte, hvilken løsning til den kommende tunnel, man foretrækker, herunder i hvilket omfang Svanemøllehavnen skal blive påvirket under byggeriet. 

Hensigten med en Nordhavnstunnel er at skabe en bedre og mere direkte adgang til byudviklingsområderne i ydre og indre Nordhavn. Den vil også styrke adgangen til og fra Nordhavn - ikke mindst for den tunge trafik, som ledes uden om Østerbro og får en smidigere adgang til havneaktiviteterne i området. 

Alle henvendelser gennemgået
"Vi er glade for den store interesse, der har været om Nordhavnstunnelen. Vi har grundigt gennemgået hver enkel henvendelse fra borgerhøringen og samlet vores svar i hvidbogen. Vi håber, at den vil blive læst af både borgere og politikere, så København kan få et projekt, som tager de nødvendige hensyn og vil komme hele byen til gavn,” siger Ole Kirk, der er strategisk chef i Vejdirektoratet. 

Udover tunnellens forløb, og hvordan den skal udformes, så skal den politiske beslutning også omfatte, hvor en eller flere erstatningshavne skal placeres i anlægsperioden, og om der eventuelt skal etableres en stiforbindelse, og om den i givet fald skal etableres som klapbro, højbro eller tunnel. 

144 høringssvar
De 144 høringssvar til projektet berører både disse emner og mange andre, som Vejdirektoratet har behandlet og besvaret. Der drejer sig blandt andet om:   

  • Indsigelser mod at lukke havneindsejlingen, mens vejtunnelen etableres
  • Holdninger til placering af erstatningshavn
  • Modstand mod en evt. stiforbindelse udformet som en klapbro
  • Bekymring for luftforurening
  • Bekymring fra lokale beboere om gener under byggeriet af en Nordhavnstunnel

En e-version af hvidbogen er tilgængelig på Vejdirektoratets hjemmeside på www.vd.dk/nordhavnstunnel

Yderligere oplysninger

Strategisk chef Ole Kirk, Vejdirektoratet, tlf.: 4044 3655

Kommunikationskonsulent Andrew Crone-Langkjær, Vejdirektoratet, tlf.: 7244 3621
Oprettet
01-12-2016.
Senest opdateret
01-12-2016.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index