Søg
Pressemeddelelse

ITS-portaler lukker og slukker på Helsingørmotorvejen

Vejdirektoratets store ITS-portaler, der siden 2011 har fortalt bilisterne på Helsingørmotorvejen om uheld, kø og rejsetid på strækningen, har udtjent deres formål og bliver nu pillet ned.
06. oktober 2015

​De syv gitterportaler står på vejarbejdsstrækningen mellem Hørsholm og Gl. Holte bliver demonteret om natten i løbet af en weekend i oktober.  

”Nedtagningen af portalerne på udbygningen af Helsingørmotorvejen er et positivt tegn for de mange bilister på strækningen. Det markerer, at nu nærmer vejarbejdet sig sin afslutning. Allerede til december åbner vi vejen i tre spor og 80 km/t i hver retning i stedet for to spor i dag. Dermed bliver kapaciteten så god på strækningen, at der ikke længere er brug for så omfattende et system til at lede trafikken,” siger Stine Bendsen, der er afdelingsleder i Vejdirektoratet.
 

 
Natarbejde
Selv om arbejdet udføres om natten, vil det få konsekvenser for trafikken på strækningen. Det vil være nødvendigt midlertidigt at spærre et kørespor i hver retning, så der på hele strækningen kun vil være ét farbart spor i hver retning i nattetimerne. Desuden vil en række tilkørsler på strækningen være lukket, mens arbejdet står på. Endelig vil motorvejen blive spærret kortvarigt, mens de tværliggende dragere på portalerne tages ned.
 
Hver portal er 56 meter lang og lavet af galvaniseret stål, så vægten på en enkelt portal når op på mere end 30 tons. Derfor skal der bruges en stor kran, som gør det nødvendigt at flytte al trafik over i de modsatte spor, mens der arbejdes.
 
Nedtagningen af portalerne og spærringen af motorvejen sker efter følgende tidsplan:
 
Fredag den 23. oktober kl. 18.00 til lørdag den 24. oktober kl. 9.00
De første tre portaler tages ned. I tidsrummet fra kl. 18.00 til kl. 9.00 vil der være et spor i hver retning fra Hørsholm C til Gl. Holte. Når de øverste dragere på de tre portaler tages ned, spærres motorvejen i begge retninger i op til 15 min. Det er politiet, der står for selve spærringen.  
 
I denne periode spærres tilkørselsrampen ved (10) Hørsholm S i retning mod København.

Lørdag den 24. kl. 17.00 til mandag den 26. oktober kl. 6.00
De sidste fire portaler tages ned. I tidsrummet fra kl. 17.00 til kl. 6.00 mandag morgen vil der være et spor i hver retning fra Hørsholm C til Gl. Holte. Når de øverste dragere på de fire portaler tages ned, spærres motorvejen i begge retninger i op til 15 min. Det er politiet, der står for selve spærringen.  
 
I denne periode spærres følgende tilkørselsramper i retning mod København: (10) Hørsholm S, (11) Sandbjerg og (12) Vedbæk.  
 
Portalerne bliver fragtet over til rastepladsen ved Isterød V, der derfor vil være spærret for offentlig adgang fra torsdag den 22. oktober og ca. fire uger frem. Her vil de blive skilt ad i mindre dele. Portaldelene bliver til slut fragtet væk og genbrugt i anden forbindelse.  
 
Fakta: Tre kørespor
Fra december vil Helsingørmotorvejen have tre kørespor i hver retning i stedet for kun to. Der vil fortsat være 80 km/t af hensyn til de folk, der blandt andet arbejder langs vejen for at gøre de sidste broer færdige, ligesom køresporerne vil være lige så smalle som i dag. Vejdirektoratet forventer at lægge den sidste asfalt i sommeren 2016, hvorefter udbygningen åbner i fuld bredde og med 110 km/t.
 
Fakta: Om ITS
Portalerne har siden juni 2011 båret på Vejdirektoratets ITS-udstyr (Intelligent Transport System), som dækker over systemer og teknologisk udstyr, der er med til at lede trafikken og gøre transport af mennesker og gods mere effektiv, miljørigtig og sikker. På Helsingørmotorvejen har ITS-systemet bestået af variable informationstavler, der har givet bilisterne besked om uheld, kø og rejsetid på strækningen samt variable hastighedstavler, som har gjort det muligt at tilpasse hastigheden, og dermed sikre et bedre flow i trafikken. Tilsammen har dette givet en mere glidende trafik med færre pludselige opbremsninger og dermed potentielt færre uheld.
 
Yderligere oplysninger
Afdelingsleder Stine Bendsen, Vejdirektoratet, tlf.: 7244 3030
Kommunikationskonsulent Andrew Crone-Langkjær, tlf.: 7244 3621
Oprettet
06-10-2015.
Senest opdateret
06-10-2015.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index