Søg
Pressemeddelelse

Kørsel i nødsporet giver kortere rejsetid

Trafikanterne på Hillerødmotorvejen har taget godt imod muligheden for at køre i nødsporet i morgenmyldretiden.
09. april 2014

​Sporet bliver flittigt brugt, og det har løsnet på trængslen og givet kortere rejsetid for de fleste trafikanter.

 

Det viser Vejdirektoratets første erfaringer med forsøget med kørsel i nødsporet, der blev indledt i slutningen af 2013. Forsøget giver mulighed for at køre i nødsporet i morgenmyldretiden i retning mod København på strækningen mellem Værløse og Ring 4.

 
Afdelingsleder Stine Bendsen fra Vejdirektoratet glæder sig over, hvor hurtigt bilisterne har taget det åbne nødspor til sig. Selv om hun understreger, at observationerne er meget foreløbige, viser de at stort set alle bilister opnår en tidsgevinst. På strækningen Allerød – Ring 4 kommer man for eksempel næsten to minutter hurtigere frem, hvilket svarer til en tidsbesparelse på 20 procent. Samtidig er køerne blevet kortere.
 
"Vi er meget tilfredse med den start, forsøget har fået. Trafikanterne har været hurtige til at vænne sig til de nye forhold, og vi kan se, at der nu er flere, der vælger at køre på motorvejen frem for de mindre lokalveje. Det skyldes formentlig, at trafikken glider bedre," siger Stine Bendsen.
 
Hun peger på, at det især er trafikanter, der skal op på Ring 4, som har fået udbytte af den ekstra kørebane i morgentrafikken. Nødsporet ender nemlig i rampen til ringvejen. (Læs mere om de hidtidige erfaringer og observationer nederst i pressemeddelelsen).
 
Løbende overvågning
Den hurtigere vej til Ring 4 ser dog også ud til at give nye udfordringer. For eksempel når trafikken er allermest tæt, og trafikken fra lokalvejen Frederiksborgvej skal op til Ring 4 sammen med motorvejstrafikken. Her opstår der periodevis kø op ad rampen, og det er noget Vejdirektoratet følger tæt for at vurdere, om der skal justeres i projektet.
 
Samtidig har forsøget tilsyneladende fået enkelte bilister til at bruge nødsporet, når det ikke er åbent for kørsel.
 
"Vi ser desværre også bilister, som benytter nødsporet som ekstra spor, når det ikke er åbent for kørsel. Det er heldigvis en meget lille gruppe bilister, men det er selvfølgelig ulovligt og kan have fatale konsekvenser, hvis der samtidig holder biler i nødsporet, eller der er et vejarbejde i gang," siger Stine Bendsen.
 
Hun tilføjer, at kørsel i nødsporet kun er tilladt, når tavlerne viser det, også selv om afmærkningen til nødsporet er punkteret. Kører man ulovligt i nødsporet kan det koste både bøde og klip i kørekortet.
 
En dyberegående evaluering
Stine Bendsen fortæller, at de foreløbige observationer senere bliver underbygget af en mere tilbundsgående evaluering, der kan vise effekten af forsøget. Hun forventer den kan være klar i starten af 2015. Forsøget skal køre indtil 2017.
 
"Vi er meget opmærksomme på, at vi ikke løser al trængsel med dette forsøg, men de foreløbige erfaringer og tilbagemeldinger viser, at det alt i alt har haft en positiv effekt for de fleste bilister på vejen," siger Stine Bendsen.
 
Mere information om kørsel i nødsporet
Vejdirektoratet har udvidet sin information om projektet på hjemmesiden www.vejdirektoratet.dk/noedspor med en film, der fortæller om, hvornår og hvordan man kan bruge nødsporet.
 
Vejdirektoratet vil løbende være i dialog med politi og beredskab for at følge udviklingen på strækningen og overveje behovet for eventuelle tilpasninger til at få trafikken til at flyde endnu bedre.
 
Yderligere oplysninger
Afdelingsleder Stine Bendsen, Vejdirektoratet, tlf.: 72 44 30 30
Kommunikationskonsulent Brian Christensen, Vejdirektoratet, tlf.: 72 44 37 55
 
Hidtidige erfaringer og observationer
 
Generelt
Nødsporet har været åbent på alle hverdage siden 6. januar 2014
Nødsporet er typisk åbent i perioden kl. 6.45 – 9.00
Antallet af køretøjer er steget fra 3700 til 4500 i tidsrummet kl. 07.00 – 08.00 på hverdage på strækningen hvor nødsporet er åbent.
Der kører cirka 10.000 køretøjer på strækningen i morgenmyldretiden 06.30 – 09.00
Der kører cirka 30.000 køretøjer i døgnet på Hillerødmotorvejen i retning mod København (årsgennemsnit)
 
Ændringer i trafikken
Mere trafik på motorvejen mellem Allerød og Farum
Mere trafik på motorvejen mellem Farum og Bagsværd
Mere trafik på tilkørsel <9> og <10> ved Farum
Mere trafik på tilkørsel <8> ved Værløse
Mere trafik over Ring 4 ved frakørsel <6>, Bagsværd
Mere trafik på frakørsel <6>, Bagsværd
Mindre trafik på Frederiksborgvej
 
Fremkommelighed
Trafikanterne kommer hurtigere frem – især i nødsporet hen mod frakørsel 6 ved Ring 4
Kortere tid med kødannelser
Tilsyneladende kortere køer
Positive tilbagemeldinger fra trafikanter
Kø ved Ring 4 i tidsrummet kl. 7.30 – 8.15
 
Gennemsnit af køretid kl. 7.00 – 8.00 (minutter)
Før
Efter
Ændring
<11> Allerød – <5> Værebrovej
10,5
9,9
- 0,6
<11> Allerød – <6> Ring 4
10,2
8,4
-1,8
<8> Værløse – <6> Ring 4
3,5
3,1
-0,4
 
Oprettet
09-04-2014.
Senest opdateret
09-04-2014.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index