Søg
Pressemeddelelse

Kørsel i nødsporet skal lette trafik i morgenmyldretiden

Med det første forsøg af sin slags i Danmark, vil Vejdirektoratet lette morgentrafikken for tusinder af de bilister, der til hverdag benytter Hillerødmotorvejen i retning mod København.
12. august 2013
Bilisterne vil fra december få et ekstra spor at køre i på en af de mest trafikerede dele af motorvejen. Det sker, når Vejdirektoratet åbner for kørsel i nødsporet i morgenmyldretiden.

På en almindelig hverdagsmorgen propper trafikken typisk til på strækningen mellem Værløse og Ring 4, og det er netop her, der åbnes for kørsel i nødsporet i morgenmyldretiden på hverdage, fortæller afdelingsleder Stine Bendsen fra Vejdirektoratet.

”Hidtil har kørsel i nødsporet været forbeholdt udrykningskøretøjer og er blevet brugt til at lede motorvejstrafik forbi større vejarbejder. Men nu prøver vi for første gang at bruge det som middel til at begrænse trængslen, sådan som vi kender det fra blandt andet Holland og Tyskland,” siger Stine Bendsen.

Vejdirektoratet har allerede forstærket nødsporet på strækningen, så det kan bære de nødvendige trafikmængder. Nu følger så nogle måneder, hvor blandt andet variable informationstavler og det underliggende udstyr bliver sat op.

De nye informationstavler på strækningen fortæller bilisterne, hvornår de kan køre i nødsporet. Det er kun få timer dagligt, at man vil opleve denne ændring. På øvrige tidspunkter vil strækningen fungere som hidtil, hvor nødsporet udelukkende fungerer som nødspor og ikke kan benyttes som ekstra kørebane.

”Udrykningskøretøjer vil selvfølgelig stadig have førsteret til at bruge sporet, så hvis der kommer en udrykning eller et køretøj havarerer på strækningen, kan vi ved styring af tavlerne hurtigt lukke sporet for anden trafik,” siger Stine Bendsen.

Hun fortæller, at når tavlerne er på plads, vil de være overdækket i en periode, mens de testes grundigt, og omkring december forventer hun, at de er klar til at blive taget i brug.

Samtidig med opsætning af tavlerne forbedrer Vejdirektoratet forholdene for trafikken, der skal ind på motorvejen ved tilkørsel <8> Værløse, og ved tilkørsel <7> Skovbrynet bliver tilkørsel til motorvejen lukket af sikkerhedsmæssige hensyn. Der bliver ingen ændringer for strækningen mellem Ring 4 og Værløse i nordgående retning, hvor der ikke er tilsvarende problemer med trængsel.

Forsøget med kørsel i nødsporet løber frem til 2017, men Vejdirektoratet vil løbende evaluere erfaringerne.

Projektet har desuden fået sin egen hjemmeside www.vejdirektoratet.dk/noedspor  

Yderligere oplysninger
Afdelingsleder Stine Bendsen, Vejdirektoratet, tlf.:   72 44 30 30
Pressechef Martin Østergaard-Nielsen, Vejdirektoratet, tlf.: 72 44 30 32
Oprettet
08-08-2013.
Senest opdateret
08-10-2013.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index