Søg
Pressemeddelelse

Kameraer skal overvåge krondyr ved faunapassager

Vejdirektoratet er gået i gang med at undersøge, i hvor høj grad krondyr benytter de faunapassager, som skal føre dyreliv over eller under motorveje og motortrafikveje.
05. november 2013

​Vejdirektoratet er gået i gang med at undersøge, i hvor høj grad krondyr benytter de faunapassager, som skal føre dyreliv over eller under motorveje og motortrafikveje. Vejdirektoratet har et godt billede af brugen blandt andre dyr, men det er første gang, at krondyrene kommer under lup.
 
Undersøgelsen kommer til at strække sig over de næste otte år. I den periode skal krondyrbestanden overvåges i områderne nær fem faunapassager på motorvejsstrækningen mellem Bording og Låsby ved Silkeborg, fortæller biolog i Vejdirektoratet Niels Krogh Kristensen:

”Vi vil rigtig gerne vide, hvor mange krondyr, der er i områderne, om bestanden øges eller formindskes over en fireårig periode, og som det vigtigste, hvilke typer af faunapassager der benyttes hyppigst af krondyrene. Vi håber også at få en viden om, hvornår på døgnet krondyrene helst bruger passagerne og på hvilken tid af året,” siger han.

Ikke alle faunapassagerne er anlagt endnu, så undersøgelsen er først endeligt afsluttet i 2021. Ved hver faunapassage overvåges bestanden af krondyr af to omgange med fire års mellemrum for at følge udviklingen. Der er allerede fundet spor efter krondyr ved en faunapassage ved Christianshede, som blev taget i brug i september 2012.

Funder Ådal-broen først
Første faunapassage, der undersøges grundigt, er passagen under dalbroen over Funder Ådal – et område hvor bestanden af krondyr er stigende. Det er Carsten Riis Olesen, forskningschef ved Danmarks Jægerforbund, der står for undersøgelsen, og den består af to dele:

”Vi skal ud at lede efter dyrespor og efterladenskaber fra dyrene i de områder på begge sider af faunapassagen, hvor vi regner med, at der færdes krondyr. Og så sætter vi kameraer op, der overvåger passagen døgnet rundt – det vil give os det fulde overblik over, hvor mange dyr, der benytter passagen”, fortæller han.

Carsten Riis Olesen er ret spændt på, om undersøgelsen vil vise, at krondyrene allerede bevæger sig under højbroen, der krydser Funder Ådal.

”Krondyr, der er Danmarks største fritlevende landpattedyr, vil gerne have lys og luft, så der er generelt større chance for passage af kronvildt, når de skal over og ikke under motorvejen” lyder vurderingen.

Han er dog fortrøstningsfuld, når det gælder Funder Ådals-broen, da passagen under dalbroen er meget åben, og kørebanen ligger højt over dalbunden.

Hvorfor faunapassager?
Hensigten med en faunapassage er, at dyrene i området skal benytte den til at komme sikkert på tværs af vejen. For vildtlevende pattedyr er en stærkt befærdet vej ofte en barriere i landskabet, og det kan give genetiske problemer for de forskellige dyrearter, hvis ikke dyrene frit kan passere på tværs af vejen, men bliver ”lukket inde”. Isoleres mindre bestande, kan indavl føre til tab af genetisk variation og dermed også tab af bestandens evne til at tilpasse sig forandringer i de fremtidige levevilkår.

Det er tydeligt, at mange dyr rent faktisk benytter faunapassagerne rundt omkring i landet. Der er spor og efterladenskaber efter råvildt, harer, grævlinger mv. Krondyrene er dog vanskeligere at lokke til at benytte nye passager.

 

FAKTA:
Hvilke faunapassager skal undersøges?
I perioden fra 2013 – 2019 undersøges fire faunapassager på strækningen mellem Bording og Funder. Det drejer sig om faunaoverføring ved Skærskovhede, faunaunderføringer ved Rønkilde og Christianshede samt dalbro ved Funder Ådal.

I perioden fra 2017 – 2021 undersøges de kommende landskabsbroer ved Korskær Bæk og Hvinningdal.

Der findes cirka 15 - 20.000 krondyr i DK. Et voksent krondyr vejer mellem 75 – 125 kg.
Der findes cirka 500 – 700.000 råvildt i DK. Råvildt er mindre end krondyr og vejer cirka 20-30 kg.

 

Oprettet
05-11-2013.
Senest opdateret
05-11-2013.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index