Søg
Pressemeddelelse

Klar til kørsel i ekstra spor på E45 ved Kolding

Siden maj har Vejdirektoratet arbejdet på at forstærke nødsporet på E45, Sønderjyske Motorvej, ved Kolding og gøre det til et ekstra, permanent kørespor. Nu er arbejdet færdigt og sporet klar til at blive taget i brug.
03. juli 2014

​Fredag den 4. juli, omkring kl. 6.00 om morgenen, fjerner Vejdirektoratet afspærringerne ved det tidligere nødspor langs E45 ved Kolding. Det giver trafikanterne mulighed for at køre i tre spor på den ellers 2-sporede motorvej. Arbejdet skulle først have været afsluttet midt i juli, men tørt vejr har hjulpet asfaltarbejdet godt på vej.

”Det er jo dejligt, at vi er færdige så tidligt på sommeren og dermed ikke forstyrrer ferietrafikken resten af juli. Den øgede kapacitet og den bedre trafikafvikling på motorvejen kan forhåbentlig mærkes af både ferietrafikanter, pendlere og erhvervstrafikken,” lyder det fra projektleder i Vejdirektoratet, Robin Højen Madsen.

For at skabe mere plads på den stærkt trafikerede motorvej og gøre det lettere for trafikanterne at køre til og fra motorvejen, har Vejdirektoratet inddraget nødsporet mellem tre tilslutningsanlæg til kørespor – i alt omkring fire kilometer nødspor.

På strækningen mellem tilslutning 62, Kolding Ø, og tilslutning 63, Bramdrupdam, er nødsporet blevet inddraget i begge retninger, mens det på strækningen mellem tilslutning 63, Bramdrupdam, og motorvejskryds 64, Kolding V, kun er inddraget i sydgående retning - for at tilgodese de trafikanter, der kommer nordfra og skal mod Esbjerg i motorvejskryds Kolding V.

Det ekstra spor fungerer som parallelspor mellem tilslutningsanlæggene. Det vil sige, at den gennemkørende trafik ikke skal anvende dette spor, som først og fremmest er til de trafikanter, der skal til og fra motorvejen.

”Hvis inddragelsen af nødsporet til ekstra kørespor skal have den ønskede effekt, er det vigtigt, at det ekstra spor udnyttes rigtigt. De trafikanter, der skal væk fra E45, bør hurtigt trække over i det nye ekstraspor. Og på samme måde har trafikanter på vej ind på E45 meget længere tid til at flette ind i motorvejstrafikken i god ro og orden,” forklarer Robin Højen Madsen.

Han henviser desuden til skilte og afstribning på kørebanen, som hjælper trafikanterne til at vælge det rigtige kørespor.
Det tidligere nødspor kunne ikke holde til kørsel i længere perioder, så Vejdirektoratet var nødt til at forstærke sporet og give det bedre bæreevne. Desuden har vi etableret nødlommer for hver 500 meter til brug ved fx havari på den strækning, hvor nødsporet er inddraget til kørespor.

For yderligere oplysninger
Projektleder Robin Højen Madsen, tlf. 7244 2276 / 2324 4172, rhm@vd.dk
Kommunikationskonsulent Anne Marie Bye Marboe, tlf. 7244 2318 / 2334 0780, anma@vd.dk

Oprettet
03-07-2014.
Senest opdateret
03-07-2014.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index