Søg
Pressemeddelelse

På vej med kørsel i nødspor på E45 ved Kolding

Vejdirektoratet gør nødsporet til kørespor på E45, Sønderjyske Motorvej, ved Kolding. Det sker for at skabe mere plads på den stærkt trafikerede motorvej og gøre det lettere for trafikanterne at køre til og fra motorvejen.
01. maj 2014

Kørsel i motorvejens nødspor er blevet en succeshistorie på Hillerødmotorvejen, og til sommer bliver det også muligt på E45 ved Kolding, når Vejdirektoratet inddrager nødsporet mellem tre tilslutningsanlæg til kørespor – i alt omkring fire kilometer nødspor.

På strækningen mellem tilslutning 62, Kolding Ø, og tilslutning 63, Bramdrupdam, bliver nødsporet inddraget i begge retninger, mens det på strækningen mellem tilslutning 63, Bramdrupdam, og motorvejskryds 64, Kolding V, kun inddrages i sydgående retning. Det sker for at tilgodese de trafikanter, der kommer nordfra og skal mod Esbjerg i motorvejskryds Kolding V.

Nødsporet vil fungere som parallelspor mellem tilslutningsanlæggene. Det vil sige, at gennemkørende trafik, herunder de mange lastbiler, ikke skal anvende dette spor. Det vil bl.a. fremgå af afstribningen på kørebanen.

”Vi har gode erfaringer med et ekstra spor mellem to tilslutningsanlæg ved Vejle, hvor de lokale trafikanter bruger motorvejen som omfartsvej uden at genere den gennemgående motorvejstrafik. Det er ikke helt samme situation ved Kolding, men hvis det ekstra spor her udnyttes rigtigt, og de trafikanter, der skal væk fra E45, hurtigere kan trække ud i det yderste spor, bliver der mere plads til den øvrige trafik og en meget bedre trafikafvikling,” fastslår projektleder i Vejdirektoratet, Robin Højen Madsen.

 

Anlægsarbejde begynder 2. maj

Som nødsporet er udformet nu, kan det ikke holde til kørsel i længere perioder, så Vejdirektoratet er nødt til at forstærke sporet med et tykkere stabiliseringslag og ny asfalt. Desuden etablerer vi nødlommer for hver 500 meter til brug ved fx havari på den strækning, hvor nødsporet inddrages til kørespor.

Arbejdet med at forstærke nødsporet og etablere nødlommer går så småt i gang fredag den 2. maj og forventes afsluttet midt i juli. Entreprenørerne gør én delstrækning mellem to tilslutningsanlæg færdig ad gangen, og arbejdet medfører en hastighedsbegrænsning på 80 km/t på den strækning, hvor der arbejdes.

For yderligere oplysninger:
Projektleder Robin Højen Madsen, tlf. 7244 2276 / 2324 4172, rhm@vd.dk
Kommunikationskonsulent Anne Marie Bye Marboe, tlf. 7244 2318 / 2334 0780, anma@vd.dk

 

 

Fakta om kørsel i nødspor på Hillerødmotorvejen

I slutningen af 2013 indledte Vejdirektoratet et forsøg med kørsel i nødsporet på en del af Hillerødmotorvejen – mellem Værløse og Ring 4 i retning mod København. Kørslen i nødsporet er begrænset til morgenmyldretiden og har vist sig som en stor succes. Det ekstra spor bliver flittigt brugt, og det har løsnet trængslen og givet kortere rejsetider for de fleste trafikanter. Observationerne er stadig foreløbige, men de viser blandt andet en tidsbesparelse på op imod 20 procent på strækningen mellem Allerød og Ring 4. Samtidig er køerne blevet kortere.

Der er ikke, som det kommer til at ske ved Kolding, åbnet for kørsel i nødsporet hele døgnet rundt. Det har fået enkelte bilister til at bruge nødsporet på andre tidspunkter end i morgenmyldretiden. På Hillerødmotorvejen er kørslen i nødsporet styret ved hjælp af det intelligente trafikstyringssystem, ITS, så trafikanterne får besked på de variable tavler, når nødsporet er åbent for kørsel. Der bliver ikke etableret ITS i forbindelse med nødsporskørslen ved Kolding.

Oprettet
01-05-2014.
Senest opdateret
05-05-2014.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index