Søg
Pressemeddelelse

Kom og skub en bro på plads på Nykøbing Falster Omfartsvej

Det er forår, og ved Vejdirektoratets arbejde på Nykøbing Falster Omfartsvej står en helt ny bro klar til at blive skubbet på plads.
02. maj 2013

Det drejer sig om banebroen, der fører Sydbanen over den kommende omfartsvej i den nordlige ende af Nykøbing.

At skubbe en bro på 2000 tons på plads kræver en hel del kræfter og er ikke hverdagskost for Vejdirektoratet. Vi vil gerne give alle interesserede lejlighed til at overvære det tunge arbejde og samtidig høre nærmere om det omfattende vejbyggeri øst om Nykøbing Falster.

Derfor inviterer vi til åbent-hus og broskub fredag den 10. maj fra kl. 15 til kl. 18 ved stibroen ved Åhaven. Der er adgang til Åhaven fra Bangsebrovej.

Der vil være mulighed for at se selve broskubbet fra den nærliggende stibro og møde holdet bag Nykøbing Falster Omfartsvej. Desuden vil der være arkæologer til stede fra Museum Lolland Falster, som kan berette om de mange spændende oldtidsfund, der er gjort i forbindelse med udgravningen til omfartsvejen.

I alt fire døgns arbejde
Arbejdet med broskubbet starter egentlig allerede om torsdagen den 9. maj, hvor vi fjerner skinnerne og graver ud til broen under jernbanen. Først derefter er vi klar til broskubbet fredag, som forventes at tage 4-6 timer fra kl. 16 til ud på aftenen. Når broen er på plads følger yderligere to døgns intensivt arbejde med at få gjort broen færdig og lagt skinnerne tilbage, så den igen er klar til togtrafikken senest fra tidlig mandag morgen den 13. maj.

Mens arbejdet står på 9.-12. maj kan der ikke køre tog mellem Eskilstrup og Nykøbing F. I stedet kører der busser på strækningen.

Nærmere information på www.dsb.dk under trafikinformation.

Fakta:
Vejdirektoratets entreprenør har 96 timer til at:

Fjerne skinner og skærver
Bortgrave jorddæmningen

Udgrave til banebroen

Lægge ny kloakledning under banebroen

Skubbe broen på plads
Fylde med grus rundt om broen
Udlægge skærver og skinner

10 m under os ligger det kalklag, som vi henter grundvandet fra. Der er så meget tryk på vandet i kalklaget, at vandet vil komme helt op til terræn, hvis vi gravede ned til kalken

Togene vil de første par dage køre over broen med 40 km/t på grund af banesikkerheden, men vil på sigt kunne køre 160 km/t
Banebroen er klargjort til 2 spor. Udvidelsen til 2 spor vil ske som følge af Femern-projektet
Når skinnerne bliver svejset sammen, er temperaturen på 1200°c
Der har været 8-10 mand beskæftiget med at bygge sti- og banebro

Baggrund
Vejdirektoratet anlægger Nykøbing Falser Omfartsvej fra Skovalléen til Gedser Landevej fra 2012-2014. Omfartsvejen ligger øst om Nykøbing Falster og skal aflaste Nykøbing Falster by for gennemkørende trafik og samtidig forbedre adgangen til Gedser Havn. Det vil gøre trafikken mere sikker og forbedre fremkommeligheden for både den lokale og regionale trafik. Projektet er støttet af EU under projektbetegnelsen ’Motorways of the Sea’. Projekternes formål er at flytte godstransport fra vejnettet til søvejen.

Læs mere om projektet på www.vd.dk/nykoebing-falster.

Yderligere oplysninger
Projektleder Niels Gottlieb, Vejdirektoratet,
tlf.: 7244 3623 / nykoebing-falster@vd.dk
​​

Oprettet
02-05-2013.
Senest opdateret
06-05-2013.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index