Søg
Pressemeddelelse

Kommuner får nye muligheder for at forhindre højresvingsulykker

Der er netop åbnet for ansøgninger til puljen til cykelbokse, hvor kommuner kan søge om tilskud til at skabe mere sikre kryds og forhåbentlig forhindre de voldsomme ulykker mellem cyklister og lastbiler.
02. oktober 2015


Højresvingsulykker er ofte meget alvorlige ulykker med svært tilskadekomne eller dræbte. Derfor arbejder Vejdirektoratet løbende med initiativer, som kan være med til at forhindre dem. Nu åbner vi for en ny pulje til cykelbokse, som skal være med til at gøre det endnu mere sikkert at være cyklist. I flere andre lande har man oplevet en positiv effekt af de såkaldte cykelbokse.
 
”En cykelboks er et ekstra venteareal til cyklister, som er placeret foran bilernes stoplinje i signalregulerede kryds, ” forklarer Marianne Foldberg Steffensen, der er leder af trafiksikkerhedsafdelingen i Vejdirektoratet.  
 
Vejdirektoratet er blevet tildelt midler fra den grønne transportpulje til et forsøgsprojekt med cykelbokse i kryds med meget cykeltrafik. Og vi kan bevilge op til 30.000 kroner i støtte per cykelboks.
 
”Jeg håber, at rigtig mange kommuner vil melde sig til projektet, så vi kan få mere viden om, hvorvidt cykelboksene har den samme positive effekt mod højresvingsulykker i Danmark som i andre lande,” siger Marianne Foldberg Steffensen.
 
Cyklistforbundets direktør, Klaus Bondam, er også glad for, at kommunerne nu får nye muligheder for at forhindre højresvingsulykker på deres veje.  
 
”Cykelboksene er et længe ventet initiativ. Jeg håber, at de kan hjælpe kommunerne med at bekæmpe de voldsomt fatale og meget utryghedsskabende højresvingsulykker. Hver en ulykke er en for meget,” siger Klaus Bondam.
 
Ansøgningsskema, informationsmateriale, bekendtgørelse samt vejledning kan findes på Vejdirektoratets hjemmeside. Ansøgningsperioden slutter den 30. oktober.  
 
Puljen til Cyklebokse er et led i det forebyggende arbejde mod højresvingsulykker, hvor Vejdirektoratet rådgiver kommunerne om, hvordan de kan indrette lyskryds, så risikoen for højresvingsulykker bliver så lille som mulig.
 
"De seneste år har der været et stort fald i antallet af dræbte på vejene, herunder et fald i de alvorlige ulykker med cyklister, fordi vi sammen har gjort et stort stykke arbejde for at forbedre trafiksikkerheden.
 
Det arbejde skal vi naturligvis fortsætte, og både forsøget med cykelbokse og guiden mod højresvingsulykker er vigtige værktøjer til at fastholde antallet af højresvingsulykker på et minimum," siger Marianne Foldberg Steffensen, leder af trafiksikkerhedsafdelingen i Vejdirektoratet.  
Guiden er også blevet til på baggrund af midler bevilget fra den grønne transportpulje. Læs hele guiden her.
 
Yderligere oplysninger:
Afdelingsleder Marianne Foldberg Steffensen, tlf.: 2238 3222, mail: mast@vd.dk, Twitter:@MarianneSteff
Pressekonsulent Kristine Racina, mob.: 2251 3612, mail: kraa@vd.dk, Twitter:@kristinepaavej
 
Oprettet
02-10-2015.
Senest opdateret
02-10-2015.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index