Søg
Pressemeddelelse

Kommunerne får ny viden og værktøj til trafiksikkerhedsarbejdet

Under mottoet: Slip viden løs – del den med andre, har Vejdirektoratet udgivet en håndbog om trafiksikkerhed som skal hjælpe bl.a. kommunerne med at vælge de bedste vejtekniske løsninger indenfor trafiksikkerhed.
02. juli 2014
​Trafiksikkerhedsmedarbejdere i kommunerne sidder ofte i den situation, at de har brug for et overblik over, hvilken løsning de bør vælge for at forbedre trafiksikkerheden. Hvad virker og hvad gør ikke? Med en ny publikation fra Vejdirektoratet bliver det mere gennemskueligt, hvad der kan betale sig.

"Det er viden som vi i kommunerne kan bruge, når vi har konstateret et trafiksikkerhedsproblem og der fx skal vælges mellem to løsninger. Det kan være et ulykkesbelastet kryds som skal ombygges til enten en rundkørsel eller signalregulering. Så vil det være muligt at slå op i håndbogen og læse om, hvilke typer ulykker en rundkørsel eller et signal kan forebygge, og selvfølgelig hvilken forventet sikkerhedsmæssig effekt tiltaget har", siger Katrine Aare Langer, Centerchef i Center for Teknik, Hørsholm Kommune. "For os handler det om at finde den bedste og mest effektive løsning samtidig med, at vi ønsker at anvende den løsning, der giver mest trafiksikkerhed for pengene".

Vejdirektoratets nye publikation tager afsæt i anbefalingerne i Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan for perioden 2013 – 2020 – Hver ulykke er én for meget – et fælles ansvar. Håndbogen omfatter beskrivelse af tiltaget, herunder hvad tiltaget består i og hvor det er relevant at anvende det, beregnede effekter samt prisoverslag af 32 forskellige tiltag, bl.a. de vejtekniske tiltag som blev foreslået i handlingsplanen. På den måde er det let at se, hvad der bedst kan betale sig i forhold til den trafiksikkerhedsmæssige udfordring man står med.

"Vi ønsker at dele vores viden med kommunerne og inspirere til at skabe bedre fælles løsninger," udtaler direktør i Vejdirektoratet Per Jacobsen. "På vejområdet kan vi dokumentere, at vores arbejde har en effekt på trafiksikkerheden, og vi kan anslå en pris for, hvad det koster at forebygge ulykkerne. Det er en viden, der er brugbar for alle, som arbejder med trafiksikkerhed. Sammen kan vi være med til at højne trafiksikkerheden i Danmark."

Håndbogen udsendes til samtlige kommuner i landet. Den kan også ses på vejdirektoratet.dk, og det er muligt at få et eksemplar ved henvendelse til Jeanette Høigaard Olesen, jeho@vd.dk eller 7244 2702 i Vejdirektoratet.

Kontaktpersoner:
Mette Fynbo, civilingeniør i Vejdirektoratet, tlf.: 7244 2793 eller 2548 9488
Anne-Mette Nyhuus, pressemedarbejder i Vejdirektoratet, tlf.: 7244 3078
Oprettet
02-07-2014.
Senest opdateret
03-07-2014.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index