Søg
Pressemeddelelse

Kryds mellem Odense og Fåborg skal bygges om

Krydset på Fåborgvej ved Heden mellem Odense og Fåborg skal bygges om. Der bliver anlagt et nyt venstresvingsspor på Fåborgvej i tilknytning til kommunevejen Lervangsvej.
23. april 2015
​Ombygningen af krydset sker som følge af et nyt biogasanlæg, som NGF Nature Energi opfører i området øst for Fåborgvej. Efter ombygningen vil krydset bedre og mere sikkert kunne håndtere den øgede trafikmængde, som biogasanlægget medfører.

Krydset er i dag et T-kryds. Ombygningen omfatter etablering af et venstresvingsspor til kommunevejen, Lervangsvej øst for Fåborgvej, men også til en lokal planteskole, som ligger vest for Fåborgvej. Efter ombygningen vil krydset fremstå som et firebenet kryds.

Som en del af ombygningen ændres tilslutningen af Lervangsvej til Fåborgvej også, så den vil fremstå mere tidsvarende og tydeligt med en almindelig sidevejshelle.

Projektet er blevet til i et samarbejde mellem Vejdirektoratet og NGF Nature Energy. Projektleder Peter Sveistrup Kristensen fra Vejdirektoratet er tilfreds med samarbejdet og ser frem til at komme i gang med ombygningen.

"Under anlægsarbejdet vil der forekomme forstyrrelser for trafikken på strækningen, men Vejdirektoratet og entreprenøren vil forsøge at mindske forstyrrelserne mindst muligt," siger Peter Sveistrup Kristensen.

Arbejdet skal efter planen udføres i perioden ultimo april til 3. juli 2015 af entreprenørfirmaet Ollerup og er delt op i to faser.

Første fase varer fra ultimo april til uge 24. I forbindelse med arbejdet langs med Fåborgvej vil der her være hastighedsbegrænsning og lysregulering på en strækning af omkring 500 meter.

Se en oversigt over arbejdet i krydset og de gældende kørselsregler her.

Der vil også være omkørselsruter, som du kan se et kort over her.

Anden fase varer fra uge 25 til primo juli. Ved arbejdet omkring ombygningen af tilslutningen til Lervangsvej vil der alene være hastighedsbegrænsning på Fåborgvej, men det vil være nødvendigt at lukke Lervangsvej ved Fåborgvej.

På Vejdirektoratets hjemmeside kan du se omkørselsruter for fase 2, når datoen nærmer sig.


Yderligere oplysninger:
Peter Sveistrup Kristensen, projektleder, 7244 2537, pks@vd.dk
Kim Michelsen, kommunikationskonsulent, 7244 2318, kimi@vd.dk
Oprettet
23-04-2015.
Senest opdateret
23-04-2015.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index