Søg
Pressemeddelelse

Længere højresvingsbane giver bedre trafikafvikling ved Tilst

I godt en måned har Vejdirektoratet været ved at ombygge de to rampekryds ved Østjyske Motorvejs tilslutning 47 ved Tilst
11. november 2013

I godt en måned har Vejdirektoratet været i gang med at ombygge de to rampekryds ved Østjyske Motorvejs tilslutning 47 ved Tilst. Nu er arbejdet færdigt, og det betyder først og fremmest, at der er blevet mere plads og dermed bedre fremkommelighed og øget sikkerhed til de trafikanter, der kører mod vest på Viborgvej ved tilslutningen til E45, Østjyske Motorvej.

Der har været en del problemer med trafikafviklingen i det østlige kryds, især i myldretiden hvor mange trafikanter på Viborgvej ønsker at dreje til højre for at komme på E45 i nordgående retning.

Højresvingsbanen på Viborgvej var ganske enkelt for kort til at rumme alle de højresvingende trafikanter, og de kom derfor til at blokere for den ligeudkørende trafik på Viborgvej. 

”Nu har vi forlænget højresvingsbanen til godt og vel dobbelt længde og på den måde skaffet plads til mere end dobbelt så mange højresvingende trafikanter. Så er der ikke helt så mange biler, der holder i kø i det ligeudkørende spor, når de skal svinge til højre, og det nedsætter naturligvis risikoen for, at bilisterne spærrer for hinanden eller ligefrem kører op bag i hinanden,” siger projektleder i Vejdirektoratet Peter Sveistrup Kristensen.

Samtidig med, at højresvingsbanen på Viborgvej er blevet forlænget, har Vejdirektoratet også udført nogle få, mindre justeringer af kørebanerne ved både det østlige og vestlige rampekryds. Justeringerne er sket for at gøre plads til, at modulvogntog fremover kan komme igennem krydsene.

Yderligere information:

Projektleder Peter Sveistrup Kristensen, tlf. 7244 2537, pks@vd.dk
Kommunikationskonsulent Anne Marie Bye Marboe, tlf. 7244 2366, anma@vd.dk

Oprettet
11-11-2013.
Senest opdateret
11-11-2013.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index