Søg
Pressemeddelelse

Lad din elbil op langs motorvejen

Folk med elbiler skal have bedre muligheder for at tanke op, når de kører i deres biler på det overordnede vejnet, der forbinder landsdelene
02. april 2014
​I dag er der ingen ladestandere til elbiler langs motorvejsnettet. Men det vil Vejdirektoratet ændre gennem et udbud, der giver mulighed for opsætning af ladestandere til alle typer elbiler ved bemandede rastepladser langs motorvejene.

"Det er vores håb, at udbuddet vil give folk med elbiler markant bedre muligheder for at tanke deres biler op," siger seniorkonsulent Jens Pedersen fra Vejdirektoratet.

Udbuddet inviterer operatører til at byde ind på opstilling af ladestandere på 49 forskellige rastepladser. Det vil sige, at de 49 pladser udbydes som selvstændige delaftaler, som de interesserede operatører kan byde ind på. Men operatørerne kan ogsåbyde ind på et samlet net af ladestandere, hvis de vil det.

"I Vejdirektoratet ønsker vi at skabe et sammenhængende net af ladestandere, der dækker hele motorvejsnettet," siger Jens Pedersen. "Og det ønske vil vi naturligvis tage med i betragtning, når vi vurderer tilbuddene fra operatørerne."

I første omgang har man frist til den 8. april til at melde sig til Vejdirektoratet, hvis man som operatør ønsker at deltage i udbuddet. Derefter vil der blive foretaget en prækvalifikation, hvorefter de kvalificerede parter vil blive bedt om at levere et færdigt tilbud.

Det er meningen, at hele udbuddet, der er forberedt i tæt samarbejde med Energistyrelsen og Trafikstyrelsen, skal være overstået inden sommerferien. Og at ladestanderne vil blive opstillet på rastepladserne i løbet af andet halvår af 2014.

Yderligere oplysninger:
Seniorkonsulent Jens Pedersen, tlf.: 7244 3487, mail: jp@vd.dk
Pressechef Martin Østergaard-Nielsen, tlf.: 7244 3032, mail: man@vd.dk
Oprettet
02-04-2014.
Senest opdateret
02-04-2014.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index