Søg
Pressemeddelelse

Langelandsbroen åbnes en uge før beregnet

Allerede fredag den 4. oktober fjerner Vejdirektoratet trafikafspærringen med lysregulering på Langelandsbroen. Dermed åbnes broen med en farbar kørebane i hver retning en uge før tidligere forventet.
30. september 2013
​Der vil dog blive bibeholdt en afspærring i hele broens længde langs kantstenen frem til den 30. november. Det skyldes, at broens ene fortov forsat vil være inddraget som arbejdsområde. Cyklister og gående kan fortsat passere broen ved at benytte den dobbeltrettede fællessti på broen i modsat side.

Hermed er Vejdirektoratet ved at have afsluttet arbejderne med at istandsætte Langelandsbroen, der har stået på siden 2010. Istandsættelserne har haft til formål at sørge for, at Langelandsbroen kan bevares mange år frem i tiden.
 
”Jeg vil gerne takke beboerne på Langeland og de daglige brugere af broen for den store tålmodighed, de har udvist i forbindelse med vores langvarige renoveringsarbejde,” udtaler vedligeholdelseschef Erik Stoklund Larsen fra Vejdirektoratet. ”Jeg ved, at vi undervejs har trukket endog meget store veksler på jeres tålmodighed, men jeg er glad for at kunne meddele, at vi nu er meget tæt på at være i mål med det store arbejde, der vil sikre Langelandsbroens eksistens i mange år frem i tiden.”
 
Hvad angår de meget vejrfølsomme arbejder langs det østlige fortov har entreprenøren Arkil dog fået accept på at kunne rykke nogle af disse arbejder til foråret 2014. Disse arbejder vil dog kun medføre mindre afspærring på det østlige fortov for de bløde trafikanter.
 
Som følge af slidtage i forbindelse med de omfattende reparationsarbejder har Vejdirektoratet vurderet, at det er nødvendigt at udlægge en ny kunststofbelægning på den østlige halvdel (halvdelen nærmest Langeland) af gennemsejlingsfagets kørebane. Dette arbejde er i øjeblikket i udbud og vil foregå over et par uger i sommeren 2014 - og vil være afsluttet inden Langelandsfestivalen.
Oprettet
30-09-2013.
Senest opdateret
30-09-2013.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index