Søg
Pressemeddelelse

Larmende sommer i Silkeborg

Vejdirektoratet tager i juli for alvor fat på den støjende del af motorvejsbyggeriet i Silkeborg. Et parcelhusområde bliver ekstra generet, da de er tætte naboer til arbejdet.
01. juli 2013
​På en strækning på omkring 1000 meter mellem Kornvænget og Silkeborg Højskole bliver motorvejen gravet seks meter ned i jorden. Af hensyn til naboerne bliver motorvejen også overdækket på en 300 meter lang strækning ud for Gødvad Bakke. Det er det forberedende arbejde til nedgravning og tildækning, der starter i første uge af juli.
 
Nedramning af betonpæle vil larme
I uge 27 går Vejdirektoratets entreprenør Arkil i gang med at vibrere spunsvægge ned langs den kommende motorvej. Derudover skal der også bankes lange betonpæle lodret ned i jorden. Og det er dét arbejde, der for alvor larmer.
 
Pælene skal dels bære Oslovej-broen og den overdækning af motorvejen, som bliver bygget i forlængelse af Oslovej mod vest. Arbejdet med pælene starter i slutningen af juli. Arbejdet med både spuns og pæle foregår på hverdage mellem klokken 07.00 og 18.00 og varer efter planen frem til midt i november i år. Men det gælder kun for nordsiden af motorvejen. På sydsiden skal det samme arbejde begynde i det tidlige forår 2014 og strække sig frem til sommeren 2014.
 
Projektleder Carsten Sandgaard fra Vejdirektoratet beklager de gener, arbejdet medfører for beboerne i området og tilføjer:
 
”Jeg håber på, at folk husker, at nedgravningen af motorvejen og den tilhørende overdækning er noget vi bygger for at reducere støjen fra den færdige motorvej. Beboerne lige ved motorvejen får med den færdige motorvej mindre trafikstøj, end de har i dag fra ringvejen. Men vi skal jo lige have bygget motorvejen først. Og imens larmer vi desværre.”
 
Tager så meget hensyn som muligt
Vejdirektoratet har valgt at spunsvæggene skal vibreres ned i jorden. Det er en mere støjsvag løsning, end hvis væggene blev rammet ned, hvilket også var en mulighed. Det er rent teknisk ikke muligt at vibrere pæle ned i jorden, men entreprenøren ”for”-borer huller i jorden, så behovet for ramning af pælene bliver reduceret.
 
”Vi kan ikke undgå at larme. Men i samarbejde med entreprenøren vil vi gøre, hvad vi kan, for at beboerne får så god en information om arbejdet som overhovedet muligt”, siger Carsten Sandgaard.
 
Samarbejdet indebærer blandt andet, at Arkil får en rolle i at kontakte naboerne direkte, når arbejdet foregår lige ud for dem.
 
Oslovej lukker midlertidigt
På grund af arbejdet vil Oslovej blive spærret ved Østre Ringvej i perioden fra lørdag 6. juli til mandag 15. juli. I denne periode vil der også blive arbejdet med særligt støjende aktiviteter lørdage og søndage fra kl. 8.00 til 18.00.
 
Bilister vil blive henvist til Nørreskov Bakke og Skærbækvej. Omkørslen vil blive skiltet. Bybusserne vil også blive berørt. Oplysninger om ændrede busstoppesteder og køretider kan findes på Midttrafiks hjemmeside www.midttrafik.dk/trafikinformation.
 
Yderligere oplysninger
Projektleder Carsten Sandgaard, 7244 2223, cac@vd.dk
Kommunikationsmedarbejder Jane Birch Larsen, 7244 2318, jbi@vd.dk
Oprettet
01-07-2013.
Senest opdateret
01-07-2013.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index