Søg
Pressemeddelelse

Lidt flere dræbte i 2013 i forhold til 2012

​Vejdirektoratet har 3. juli 2014 offentliggjort de endelig tal over ulykker og personskader i trafikken i 2013.
04. juli 2014

I 2013 blev der dræbt 191 personer i trafikken, hvilket svarer til en stigning på 14 % i forhold til i 2012. Det er dog stadig det laveste antal siden 1930 bortset fra 2012 og krigsårene 1941 – 1942.

Det skal ses lidt i lyset af, at de 167 dræbte i 2012 var ekstremt lavt i forhold til, hvad man kunne forvente. I forhold til 2003 er det et fald på 56 % og dermed mere end en halvering.

Ser man derimod på antallet af dræbte og tilskadekomne samlet, er antallet i 2013 det laveste siden statistikkens start i 1930.

I forbindelse med antallet af personskader er det værd at bemærke, at der er sket et fald i aldersgruppen 15 – 24 år. De tegner sig dog stadig for en væsentlig del af personskaderne.

En mulig forklaring er, at vi her i højere grad har de uerfarne trafikanter, som lettere kommer i ulykker, fordi de ikke handler, som de burde.

For personskadeulykker med sprit involveret er andelen nu omkring det halve af, hvad de var i 2008. Det er positivt at se, at sprit i ulykker med personskade udgør en stadigt faldende andel.

For de enkelte trafikantgrupper ses der et generelt fald i personskader siden starten af 2003. For motorcykel, cykel og fodgænger er der dog en tendens til en lille stigning i slutningen af 2013.

Se mere her.

Yderligere oplysninger:
Projektleder Stig Hemdorff, tlf: 7244 3301, mobil: 2323 4927
Pressemedarbejder Anne-Mette Nyhuus, tlf: 7244 3078

 
 
 
 
Oprettet
04-07-2014.
Senest opdateret
04-07-2014.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index