Søg
Pressemeddelelse

Lyskryds ved Skanderborg V sikrer bedre trafikafvikling

Vejdirektoratet er blevet færdig med at etablere signalregulering af rampekrydsene ved motorvejstilslutning 52, Skanderborg V, og sætter signalanlægget i gang mandag den 11. november.
08. november 2013
​Siden slutningen af august har Vejdirektoratet arbejdet med at etablere to signalregulerede kryds på Skanderborgvej – tidligere Ryvej – ved tilslutningen med E45, Østjyske Motorvej. Nu er arbejdet færdigt, og fra mandag den 11. november – ved middagstid – vil signalanlægget blive sat i funktion.

”Signalreguleringen er udført som trafikstyrede anlæg med separat reguleret venstresving. Det vil sige, at anlæggene styres af trafikmængden, og at venstresvingende trafikanter på Skanderborgvej får deres egen separate grønne fase. De to signalregulerede kryds øger både sikkerheden og fremkommeligheden for trafikanterne på Skanderborgvej, og samtidig bliver risikoen for kødannelse helt op på motorvejen markant reduceret,” forklarer projektleder i Vejdirektoratet Peter Sveistrup Kristensen.

Begge rampekryds blev i 2011 udpeget som sorte pletter, og der har også været konstateret trængselsproblemer. Særligt på den vestlige frakørselsrampe for den sydgående trafik på motorvejen har der i perioder været så mange biler, at det har givet kødannelse på motorvejen.

Det skyldes først og fremmest, at ramperne har været uregulerede med almindelig vigepligt, og at udformningen af den underførte kommunevej med fire spor har gjort det svært at afvikle trafik fra frakørselsramperne.

Udover etablering af selve signalanlæggene har Vejdirektoratet også etableret belysning i begge sider af Skanderborgvej samt udført en mindre udvidelse af krydsområderne på Skanderborgvej.

Yderligere oplysninger
Projektleder Peter Sveistrup Kristensen, tlf.: 7244 2537, mail: pks@vd.dk  
Kommunikationskonsulent Anne Marie Bye Marboe, tlf.: 7244 2366, anma@vd.dk   
Oprettet
08-11-2013.
Senest opdateret
08-11-2013.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index