Søg
Pressemeddelelse

Målrettet indsats har skabt større trafiksikkerhed

Vejdirektoratets trafiksikkerhedsarbejde gennem flere år har bidraget til at sænke antallet af dræbte og tilskadekomne på vejene til et historisk lavt niveau.
30. august 2013
Det kan man læse i Vejdirektoratets årlige rapport ”Statsvejnettet 2013,” hvor der blandt andet gøres rede for nogle af de tiltag på det trafiksikkerhedsmæssige område, der har medvirket til at sænke antallet af dræbte på vejene sidste år til 167, hvilket er det laveste tal nogensinde.

Blandt andet står der, at Vejdirektoratet i 2012 udpegede 16 såkaldt ”sorte pletter” til ombygning på grund af trafiksikkerheden. Derudover har Vejdirektoratet også i perioden 2009 – 2012 udbedret i alt knap 60 såkaldte ”grå strækninger,” som er længere, sammenhængende strækninger, hvor der er foretaget konkrete trafiksikkerhedstiltag, der nedbringer risikoen for ulykker, såsom fartbump, rumleriller, oplysningsskilte og autoværn.

”Statsvejnettet 2013” fortæller også om Vejdirektoratets arbejde med at sætte trafikanten i fokus ved at gøre det lettere for bilisterne at komme frem på vejene, så de slipper for at holde i kø.

Blandt andet kan man læse om Det Strategiske Vejnet, som Vejdirektoratet arbejder på at udvikle i samarbejde med kommunerne. Ideen bag Det Strategiske Vejnet er at sikre en bedre koordination af vejarbejder og etablere faste omkørselsruter, så trafikken kan ledes uden om en vejstrækning, der er spærret eller overbelastet af trafik.

”Vi arbejder i Vejdirektoratet hele tiden ud fra tanken om at sætte trafikanten i fokus, hvad enten det drejer sig om at udnytte det eksisterende vejnet bedre eller forøge sikkerheden på vejene” udtaler vejdirektør Per Jacobsen. ””Statsvejnettet 2013” beskriver vores forskellige initiativer, der også handler om Vejdirektoratets indsats på områder som miljø, sikkerhed og fremkommelighed.”

Hvad angår Vejdirektoratets anlægsarbejde, oplyser rapporten, at Vejdirektoratet i løbet af 2013 åbner 63,5 kilometer ny motorvej eller motortrafikvej. Det svarer til 174 meter om dagen – eller omtrent så langt som fra Vejle til Aarhus - fordelt på fem forskellige strækninger.

Samtidig har Vejdirektoratet gennem sit driftsarbejde indhentet størsteparten af efterslæbet på statsvejnettet. Det er sket på baggrund af en langsigtet indsats, der blev iværksat med transportaftalen fra januar 2010, og som nu har betydet, at den generelle tilstand på statsvejnettet er markant bedre end for blot få år siden.

”Statsvejnettet 2013” nævner også, at Vejdirektoratet har sørget for, at der i 2012 blev åbnet fire nye, ubemandede rastepladser på de nye motorvejsstrækninger i Midtjylland. Dermed er der 50 ubemandede rastepladser på motorvejsnettet samt 22 serviceanlæg og 18 infoterier.

Derudover kan man også læse om Vejdirektoratets administration af forskellige puljer til gavn for blandt andet cykling, trafiksikkerhed og et mere sammenhængende vejnet, ligesom der også er et afsnit om de forbedrede forhold for erhvervslivets transporter.

Læs ”Statsvejnettet 2013.”

Yderligere oplysninger:
Pressechef Martin Østergaard-Nielsen, tlf. 7244 3032, mail: man@vd.dk ​
Oprettet
30-08-2013.
Senest opdateret
30-08-2013.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index