Søg
Pressemeddelelse

M4 åbner for nye kørespor og 110 km/t et år før tid

Vejdirektoratets omfattende udbygning af Motorring 4 (M4) vest for København er nu klar til at åbne for de nye kørespor og 110 km/t fra den 31. oktober 2013.
02. oktober 2013
​Dermed får bilisterne på den hårdt trængte motorvej tre kørespor i begge retninger et helt år før oprindeligt planlagt.

Arbejdet med at udbygge den vigtige pendlerrute mellem Taastrup og Frederikssundmotorvejen med et ekstra kørespor i begge retninger startede i 2012. Den skulle efter planen åbne i efteråret 2014. Når det alligevel er lykkedes at blive hurtigere færdig, skyldes det et godt samarbejde med entreprenører og myndigheder.

”Alle parter har arbejdet tæt sammen for at finde frem til de bedste løsninger på strækningen. Det har sat ekstra skub på arbejdet, så vejen til gengæld nu bliver hurtigere færdig. Det håber jeg vil glæde de mange tusinde daglige bilister på strækningen, som har måttet være ekstra tålmodige, mens vi udbyggede vejen,” siger Christian Tolderlund, der er projektleder i Vejdirektoratet.

Den hurtige åbning af de ekstra spor i fuld vejbredde og med 110 km/t betyder dog, at det sidste lag asfalt må vente med at blive lagt til henover sommeren 2014. Det er ikke muligt at lægge asfalten i vintermånederne på grund af de lave temperaturer.

Bedre miljø
Den hurtige åbning af Motorring 4 er til fordel for en masse pendlere, idet den løser de store køproblemer, der har været på strækningen. Samtidig vil miljøet langs vejen også får et løft.

Transportministeren Pia Olsen Dyhr udtaler: ”Mange pendlere vil få glæde af, at der nu er fundet en løsning på de eksisterende kødannelser på strækningen. Derudover er det positivt, at der er lagt meget vægt på et fornuftigt miljø på hele strækningen med blandt andet støjdæmpende asfalt, støjvolde af overskudsjord og en lukket håndtering af vejvandet i lokale bassiner”.

Baggrund
Vejdirektoratet udbygger M4 - en fire km lang strækning mellem Taastrup og Frederikssundmotorvejen fra to til tre kørespor i hver retning. Vejarbejdet startede i foråret 2012 med planlagt åbning i efteråret 2014, hvilket nu bliver fremrykket et år. Dermed forventes de daglige køproblemer i myldretiden på strækningen at blive løst. I løbet af sommeren 2014 vil det øverste lag asfalt blive lagt, og det vil derfor blive nødvendigt i perioder, at spærre enkelte kørespor, mens asfalten bliver lagt.

Yderligere oplysninger:
Projektleder Christian Tolderlund, Vejdirektoratet,
7244 3731, cto@vd.dk

Kommunikationskonsulent Andrew Crone-Langkjær, Vejdirektoratet,
7244 3621, ael@vd.dk
Oprettet
02-10-2013.
Senest opdateret
02-10-2013.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index