Søg
Pressemeddelelse

Mere end 60 kilometer føjet til statsvejnettet i 2013

Godt 60 nye kilometer statsvej fik de danske bilister at køre på i 2013. Det fremgår af Vejdirektoratets Årsrapport, der offentliggøres i dag
21. marts 2014

​Godt 60 nye kilometer statsvej fik de danske bilister at køre på sidste år. Det fremgår af Vejdirektoratets årsrapport, der bliver offentliggjort i dag.

De nye kilometer blev tilføjet vejnettet gennem fem store vejåbninger, der var fordelt over hele landet – og hvor flere af dem blev afsluttet før tid og forventes under budget. Den længste nye vej finder man i Nordvestsjælland, hvor Vejdirektoratet indviede den tyve kilometer lange motortrafikvej mellem Holbæk og Vig.

Motortrafikvejen er udført som en såkaldt 2+1 vej, der gør det muligt at overhale via et ekstra spor i skiftevis nord- og sydgående retning. Løsningen giver højere sikkerhed og bedre fremkommelighed end på en almindelig landevej. Og netop bedre fremkommelighed er nøgleordet for en række af Vejdirektoratets initiativer i 2013.

Således indledte Vejdirektoratet i slutningen af året et forsøg med kørsel i nødsporet på Hillerødmotorvejen. Der er tale om et helt nyt initiativ, der skal gøre det nemmere for trafikanterne at komme frem på en af landets travleste strækninger.

 

Samarbejde om strategisk vejnet
2013 blev også året, hvor Vejdirektoratet som led i arbejdet med det såkaldte strategiske vejnet indgik aftaler med 58 kommuner om information og koordinering af vejarbejder. Aftalerne med kommunerne danner grundlag for, at trafikanterne fremover vil opleve en mere hensigtsmæssig fordeling af vejarbejder, så de kommer nemmere og hurtigere frem.

Det strategiske vejnet er en af Vejdirektoratets nye trafikløsninger, der skal gøre det nemmere at komme frem. Et andet initiativ i samme kategori er den cykelsti, Vejdirektoratet åbnede ved Tange Sø i Midtjylland. Cykelstien er ret usædvanlig, eftersom den fører cyklisterne ud over selve søen ved hjælp af Danmarks største cykelstibro på 310 meter.

”Jeg er stolt over at kunne konstatere, at vi i Vejdirektoratet lancerede en række spændende initiativer, der skal hjælpe trafikanterne med at komme nemmere og sikrere frem,” siger vejdirektør Per Jacobsen. ”Vi har i Vejdirektoratet konstant fokus på at udvikle nye trafikale løsninger og arbejdsmetoder, der skal gøre det nemmere at være trafikant herhjemme.”

Økonomisk må Vejdirektoratets resultat betegnes som tilfredsstillende. Det endte meget tæt på prognosen for året, og samtidig skal det bemærkes, at Rigsrevisionen i sin løbende revision for året udtrykte tilfredshed med Vejdirektoratets regnskabsprocedurer og rutiner.

Læs Årsrapporten.


Yderligere oplysninger:
Pressechef Martin Østergaard-Nielsen, tlf.: 7244 3032, mail: man@vd.dk

Oprettet
21-03-2014.
Senest opdateret
21-03-2014.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index