Søg
Pressemeddelelse

Ministeren tager første spadestik på Holstebromotorvejen

Transportminister Magnus Heunicke markerer begyndelsen på en hurtigere og mere sikker vejforbindelse til det nordvestlige Danmark, når han 19. marts 2015 tager første spadestik til anlægsarbejdet på Holstebromotorvejen.
09. marts 2015

Jorden er forhåbentlig frostfri og blomsterne ved at springe ud, når transportminister Magnus Heunicke stikker spaden i jorden den 19. marts klokken 13.00. Ministeren tager den dag det første spadestik til anlægsarbejdet på Holstebromotorvejen.

Arrangementet finder sted i motorvejslinjen ud for Vejdirektoratets tilsynskontor på Ørrevænget 14 i Sinding, Herning. Alle interesserede borgere er velkomne til at møde op, blive klogere på projektet og se transportministeren markere anlægsstarten.

Gravemaskinerne starter på motorvejsstrækningen vest for Herning mellem Snejbjerg og Sinding. Første etape af motorvejen begynder her og slutter ved Sinding nord for Herning. Motorvejens linjeføring kommer til at gå i en bue vest om Herning og får direkte tilslutning til det nye regionshospital i Gødstrup. Motorvejen vest om Herning skal være færdig i foråret 2017.

Vejdirektoratets områdechef, Søren Andersen, glæder sig til at komme i gang med projektet, som byder på en tidsmæssig udfordring.

"Holstebromotorvejen er netop nu det største motorvejsbyggeri i Danmark. Det er et stort og meget vigtigt projekt for Vejdirektoratet, og vi har en særlig forpligtelse til at overholde tidsplanen, så motorvejen kan servicere det nye regionshospital i Gødstrup som lovet. Vi får travlt og skal sammen med vores entreprenører arbejde effektivt," siger Søren Andersen.

"Lige så vigtig er motorvejen selvfølgelig for naboerne, grundejerne og de kommende trafikanter på vejen. Vi håber på omgivelsernes forståelse og tålmodighed under anlægsfasen, og at de derefter får stor glæde af motorvejen," tilføjer Søren Andersen.

Åbning til nordlig del af Vestjylland
Motorvejen vest for Herning åbner i 2017 og resten af motorvejen frem til Holstebro N inden udgangen af 2018. Når hele Holstebromotorvejen åbner, forbedres fremkommeligheden, og det bliver mere sikkert at køre på strækningen.

Alt sammen noget, der glæder transportminister Magnus Heunicke:

"For at skabe en infrastruktur i balance er det vigtigt med gode og hurtige forbindelser overalt i landet. Holstebromotorvejen kobler hele Vestjylland på det overordnede motorvejsnet, giver kortere køretid for pendlere og bedre muligheder for erhvervslivet til at tiltrække kvalificeret arbejdskraft," siger Magnus Heunicke.

"I første omgang er det selvfølgelig særlig vigtigt at sikre en hurtig og stabil vejadgang til det nye regionshospital i Gødstrup, hvor regionens lægefaglige ekspertise og behandlingstilbud fremover bliver samlet. Jeg glæder mig til at komme og tage første spadestik for hele projektet," udtaler Magnus Heunicke videre.


Yderligere oplysninger:

Søren Andersen, områdechef, anlæg vest: 7244 2444, soan@vd.dk
John Kjærsgaard, projektleder, 7244 2465, jkj@vd.dk
Janie Winther Ipsen, projektleder, 7244 2342, jwi@vd.dk
Kim Michelsen, kommunikationskonsulent, 7244 2318, kimi@vd.dk

 

 

Fakta om Holstebromotorvejen:

• Holstebromotorvejen bliver 39 kilometer lang. Linjeføringen går fra Holstebro N (rute 11) til Sinding nordvest for Herning og videre frem til Snejbjerg, hvor motorvejen kobles sammen med den eksisterende motortrafikvej (rute 15) syd om Herning.
• På strækningen etableres der otte tilslutningsanlæg til motorvejen. Hele motorvejen er færdig inden udgangen af 2018.
• Ved Gødstrup bliver der forbindelse til det nye regionshospital. Denne del af motorvejen vest om Herning står færdig i foråret 2017.
• Projektet indeholder også en forlængelse af Nordre Ringvej nordvest for Holstebro. Vejen forlænges til Vilhelmsborgvej og overdrages til Holstebro Kommune.
• Hastighedsbegrænsningen bliver 110 / 130 kilometer i timen
• Fra anlægsloven blev vedtaget i december 2013, er der kun gået 13 måneder, til de sidste detailbesigtigelser er afsluttet og godkendt den 22. januar 2015. Anlægsarbejdet er herefter klar til at gå i gang.Program for arrangementet

Mødested: Ørrevænget 14, Sinding, 7400 Herning
Kl. 13.00 Velkomst ved Anlægs- og Driftsdirektør Jens J. Holmboe
Kl. 13.10 Transportminister Magnus Heunicke taler og tager første spadestik
Borgmester Lars Krarup, Herning Kommune, taler
Borgmester H.C. Østerby, Holstebro Kommune, taler
1. næstformand Bente Nielsen, Region Midtjylland, taler
Kl. 13.45 Kaffe/kage "Laden" tilsynskontoret, Ørrevænget 14, Sinding, 7400 Herning
Kl. 14.30 Forventet afslutning
Oprettet
09-03-2015.
Senest opdateret
09-03-2015.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index