Søg
Pressemeddelelse

Motorcykelsæsonen er i gang - fire gode råd til at undgå motorcykelulykker

De seneste år er det blevet mere sikkert at køre på vejene i Danmark – bare ikke for motorcyklister. Det viser ulykkestal fra Vejdirektoratet. Få gode råd til, hvordan du som bilist eller motorcyklist undgår ulykkerne.
27. marts 2015

​Gashåndtaget trykkes ned, landskabet glider hastigt forbi, og lyden af motorcyklen brummer i kroppen. Foråret betyder flere motorcykler på vejene, og det giver god grund til at være endnu mere opmærksom i trafikken.

”Selvom det er blevet mere sikkert at køre på vejene de senere år, viser ulykkesstatistikken desværre, at dette ikke gælder for motorcykler. Her har antallet ligget nogenlunde konstant på et par hundrede ulykker årligt.” siger Marianne Foldberg Steffensen, afdelingsleder for trafiksikkerhedsafdelingen i Vejdirektoratet.

”Det er særligt vigtigt at holde øje med hinanden i kryds og ved sideveje, for en stor del af ulykkerne sker i forbindelse med, at enten bilisten eller motorcyklisten vil svinge. Et godt råd er derfor at kigge en ekstra gang, før man svinger,” siger Marianne Foldberg Steffensen.

Motorcykler fylder meget lidt i vejbilledet sammenlignet med biler og varevogne. Et træ eller et skilt i vejsiden kan skjule en motorcyklist, som derfor bliver sværere at tage højde for i trafikken. En hurtig acceleration fra motorcyklen kan samtidig gøre det sværere for andre trafikanter at bedømme afstanden til den.

”Flere motorcykler på vejene giver mere at holde øje med, og det er vigtigt at tage højde for, at motorcyklerne ofte kommer i høj fart og kan være sværere at se end en bil,” siger Marianne Foldberg Steffensen fra Vejdirektoratet.

Fire gode råd til bilister og motorcyklister
1. De fleste motorcykelulykker sker i sving – vær opmærksom på de øvrige trafikanter, så du kan klare situationen


2. Kør defensivt, når der er andre trafikanter – jo hurtigere du kører – jo kortere tid har andre til at reagere i tide


3. Vær synlig på motorcyklen – hav tydeligt lys i forlygten, brug refleksvest og læg dig midt på kørebanen


4. Giv tegn i god tid som bilist, hvis du vil skifte vognbane eller dreje ind ad en sidevej

Typiske ulykker, der involverer motorcyklister
Ulykkessituationer-med-motorcykler (3).jpg

Det er også en gennemgående tendens, at flest mænd kommer til skade på en motorcykel. Kun cirka 13 % af de personer der kommer til skade på motorcykel, er kvinder. Ulykkesstatistikken viser, at det er mænd i stort set alle aldre, der bliver involveret i motorcykelulykkerne.

Ofte meget alvorlige ulykker
Mere end 200 personer kom til skade i en motorcykelulykke i 2014, viser foreløbige tal fra Vejdirektoratets ulykkesstatistik. Ligesådan så det ud i 2013, hvor 73 % af disse ulykker var med alvorligt tilskadekomne eller dræbte. Og risikoen er stor for, at det er motorcyklisten, ulykken går værst ud over.

Uanset om du kører på motorcyklen eller sidder bag bilrattet, bør du være opmærksom – også selvom du kører på den lange, lige landevej uden meget trafik.

Vejdirektoratet arbejder hele tiden for at forbedre trafiksikkerheden, og det handler blandt andet om at markere vejens forløb.

”Kantpæle, heller og rumleriller er nogle af de sikkerhedstiltag, der kan gøre vejen mere sikker for både motorcyklister og andre trafikanter. De er en del af Vejdirektoratets indsats for at skabe tydelig markering af vejens forløb og synlige kryds på de særligt ulykkesramte strækninger på statsvejene,” siger Marianne Foldberg Steffensen.

Yderligere oplysninger:

Afdelingsleder Marianne Foldberg Steffensen, tlf. 7244 3222 / 2238 3233, mail: mast@vd.dk

Pressechef Martin Østergaard-Nielsen, tlf. 7244 3032, mail: man@vd.dk

Oprettet
27-03-2015.
Senest opdateret
27-03-2015.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index