Søg
Pressemeddelelse

Motorvejene tager trafikvæksten

Der køres i dag flere kilometer på motorvejene end før finanskrisen, mens den samlede vejtrafik fortsat ligger lidt under niveauet for fem år siden
19. marts 2014
​De danske trafikanter søger i stadig stigende grad over på motorvejsnettet. Det viser Vejdirektoratets nye opgørelse over vejtrafikken i 2013.

Trafikken stiger stærkere på motorvejsnettet end på det øvrige vejnet og dermed fortsætter tendensen fra de senere år.. Sidste år øgedes vejtrafikken på motorvejsnettet med 2,6 procent, mens omfanget af kørte kilometer på det samlede danske vejnet kun steg med 0,7 %.

Årsagerne til denne udvikling kan være mange, blandt andet udbygning af motorvejsnettet, øget international trafik, erhvervslokalisering langs de overordnede transportkorridorer, centralisering af service- og handelsfunktioner og længere pendlingsture.

Hvis man ser det i et større perspektiv, er antallet af kørte kilometer på motorvejsnettet steget med knap 35 procent over de sidste ti år og i dag afvikles cirka 31 procent af den samlede vejtrafik i Danmark på motorvejsnettet.

Afdæmpet stigning i den samlede vejtrafik
Omfanget af kørte kilometer på det samlede danske vejnet, steg det med 0,7 procent i 2013. Den relativt afdæmpede stigning skal ses i sammenhæng med, at væksten i dansk økonomi ligeledes var afdæmpet i 2013.

Hvis man kigger på trafikudviklingen hen over året, var væksten klart størst i 4. kvartal. Dette hænger givetvis sammen med den milde vinter, som har øget transportefterspørgslen. Specielt i december måned blev der registreret markant flere biler på vejene sammenholdt med december 2012.

Om udviklingen også kan være tegn på, at dansk økonomi er begyndt at vende, vil de kommende kvartalers trafikudvikling kunne sige noget mere om.

Omfanget af den samlede vejtrafik lå sidste år cirka en halv procent under niveauet fra 2008.

Lastbiltrafikken vokser - især over grænserne
På lastbilområdet finder man de store vækstrater ved grænserne. Tallene fra ITD – Brancheorganisationen for den danske vejgodstransport – viser, at grænsetrafikken for lastbiler steg med 4,2 procent. Og på Øresundsbroen krydsede hele 8,8 procent flere lastbiler sundet i 2013 end året før.

På landsplan var der tale om en samlet vækst i den tunge lastbiltrafik på 0,4 procent. Og lastbiltrafikken mellem Øst- og Vestdanmark over Storebæltsbroen voksede med 1,7 procent.
 
Hvis man kigger på udviklingen siden 2008, viser tallene, at den indenlandske lastbiltrafik fortsat ligger under trafikniveauet fra dengang, mens den grænsekrydsende lastbiltrafik nu er større.

Rekordsalg af personbiler i 2013
2013 blev året, hvor der blev solgt et rekordstort antal personbiler herhjemme. Godt 181.000 nye biler rullede ud på de danske veje sidste år, hvilket var en vækst på knap 7 % i forhold til året før.

Antallet af personbiler nåede op på 2,28 mio. køretøjer ved udgangen af 2013. Dermed rundede personbil-tætheden i Danmark 400 personbiler pr. 1.000 indbyggere i 2013.
 
Du kan se mere om udviklingen i vejtrafikken på Vejdirektoratets hjemmeside.

Yderligere oplysninger:
Afdelingsleder Kasper Rosenstand, tlf.: 7244 3048, mail: man@vd.dk
Pressechef Martin Østergaard-Nielsen, tlf.: 7244 3032, mail: man@vd.dk
Oprettet
19-03-2014.
Senest opdateret
19-03-2014.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index