Søg
Pressemeddelelse

Nu åbner cykelstien, der øger trafiksikkerheden mellem Viborg og Foulum

Det bliver nu langt mere sikkert at cykle mellem Viborg og Foulum, hvor Vejdirektoratet har anlagt en cirka seks kilometer lang cykelsti langs den befærdede Nordre Ringvej/Overlundvej.
19. april 2013
Åbningen af stien bliver markeret med et arrangement lørdag den 4. maj.
 
”Der er ingen tvivl om, at det bliver meget mere trygt at cykle på rute 16 mellem Viborg og Foulum med den nye sti, da cyklisterne kommer væk fra den tungt trafikerede hovedvej. Der kører i gennemsnit mellem 6000-8000 biler på vejen i døgnet, og heraf er cirka hver 7. en lastbil,” fortæller projektleder i Vejdirektoratet Poul Pilgaard.
 
Stien har da også længe været et stort ønske blandt de ansatte og studerende ved Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug i Foulum, hvoraf mange bor i Viborg.
Ligeledes har Viborg Kommune haft stien på ønskesedlen i lang tid. Sammen med den nye kommunale cykelsti langs Randersvej forbinder den hele strækningen fra centrum af Viborg til Blichers Allé ved Foulum i den såkaldte Foulum-sti. Den udgør en del af kommunens cykelplan kaldet Den Midtjyske Cykelstjerne. Fra Fædalhøjvej er der desuden forbindelse til den Nationale Cykelrute 3. Med sine mere end 400 km forbinder den Skagen med Padborg blandt andet langs Hærvejen og igennem Viborg.
 
Foulumstien er en dobbeltrettet sti på tre meters bredde, der går på nordsiden af Nordre Ringvej og Overlundvej. I forbindelse med rundkørslen ved Hobro Landevej, Overlundvej og Nørreåvej, trækkes cykelstien lidt ind ad Hobro Landevej, hvor den krydser over landevejen via en midterhelle. Erfaringsmæssigt er det den sikreste krydsning for cyklister, da de ikke opholder sig i selve rundkørslen.
Ved Randersvej forbindes stien til den kommunale cykelsti via en midterhelle på Nordre Ringvej, således at hovedvejen kan krydses i to tempi. Midterhellen og en hastighedsbegrænsning på 70 km/t på stedet gør krydsningen mere sikker.
 
Cykelstien er finansieret med midler fra Regeringens Grønne Transportpulje fra 2009, som blandt andet støtter mere trafiksikkerhed for cyklister.
 
Åbningsarrangement
Lørdag den 4. maj inviteres alle interesserede til at cykle fra Viborg til Foulum på kommunens og Vejdirektoratets nye sammenhængende cykelsti for at fejre stien. Der bliver snoreklipning ved begge stier samt efterfølgende aktiviteter på Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug i Foulum, som er vært ved arrangementet. Se program for arrangementet på hjemmesiden www.vejdirektoratet.dk og søg på Foulum. 
 
For mere information:
Projektleder Poul Pilgaard Vejdirektoratet, tlf.: 2331 1733
 
Download kort i trykkvalitet
Oprettet
19-04-2013.
Senest opdateret
19-04-2013.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index