Søg
Pressemeddelelse

Nu er der bedre forbindelse til motorvejen fra Skanderborg Syd

Den sydvendte frakørselsrampe i til- og frakørsel 53 Skanderborg Syd er netop åbnet. Borgmester i Skanderborg Kommune Jørgen Gaarde glæder sig over bedre forbindelse til motorvejen fra det sydlige Skanderborg.
21. juni 2017
Det er et længe næret ønske fra Skanderborg Kommune, der nu er gået i opfyldelse.  

Fremover bliver det meget lettere at komme til- og fra motorvejen fra den sydlige del af Skanderborg, for den nye til- og frakørsel 53 står nu helt færdig. Den sydvendte frakørselsrampe var den sidste rampe, som entreprenøren skulle færdiggøre, og det er netop sket.  

Trafikken ruller således allerede planmæssigt i det nye tilslutningsanlæg. De nye sydvendte ramper vil sikre en forbedret tilgængelighed til kommende erhvervsområder i den sydlige del af byen og reducere uvedkommende trafik gennem midtbyen i Skanderborg.  

Det glæder borgmester i Skanderborg Kommune, Jørgen Gaarde.  

”Skanderborg er en by, der vokser, og det er rigtig godt, at byens borgere og virksomheder nu også får fuld adgang til E45 i den sydlige del af byen. Lige nu er vi ved at lægge sidste hånd på ombygningen af Vroldvej, så den bliver mere sikker for de bløde trafikanter. Det betyder, at vi samlet set får en god og effektiv afvikling af trafikken i Vrold," siger borgmester Jørgen Gaarde, Skanderborg Kommune.  

De nye sydvendte ramper var oprindelig planlagt tilsluttet i nye rundkørsler på den overførte kommunale vej, Vroldvej. Siden besluttede Vejdirektoratet og Skanderborg Kommune imidlertid at ændre det vestvendte kryds til et ureguleret kryds, hvor den sydvendte tilkørsel til motorvejen nu er bygget som en såkaldt sløjferampe.


Se her et kort over den nye til- og frakørsel 53.

 

Den løsning giver forbedret trafikafvikling, da trafikken fra Skanderborg mod E45 syd foregår via højresving, og derved uden gene for den øvrige trafik på Vroldvej.

Vejdirektoratets projektleder Peter Sveistrup Kristensen glæder sig over, at den nye til- og frakørsel 53 nu står færdig.

”Med de nye sydvendte ramper går til- og frakørsel 53 fra et være et såkaldt halvt anlæg til at være et fuldt funktionsdygtigt rampeanlæg. Det giver flere muligheder for trafikanterne, når man fra det sydlige Skanderborg både kan køre på motorvejen mod syd, og komme af motorvejen, når man kommer kørende fra syd. Og jeg vil også godt benytte lejligheden til at rose entreprenøren Gustav Christensen for et flot udført arbejde og et rigtig godt samarbejde,” siger Peter Sveistrup Kristensen.

Projektet er en realitet med støtte fra den såkaldte med-finansieringspulje, en statslig pulje til kommunal medfinansiering af kommunale ønsker til projekter på statsvejnettet. De anslåede udgifter på 34 millioner kroner fordeles ligeligt mellem Skanderborg Kommune og staten.    

 

Yderligere oplysninger:

Jørgen Gaarde, borgmester i Skanderborg Kommune: 4022 6140

Peter Sveistrup Kristensen, projektleder, Vejdirektoratet: 7244 2537, pks@vd.dk

Kim Michelsen, kommunikationskonsulent, 7244 2318, kimi@vd.dk
Oprettet
22-06-2017.
Senest opdateret
22-06-2017.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index