Søg
Pressemeddelelse

Nu renoverer Vejdirektoratet betonvejen mellem Sunds og Ilskov

Der kommer en bedre og jævnere vej til trafikanterne
24. februar 2014
​Til marts begynder Vejdirektoratet på en omfattende renovering af betonvejen mellem Sunds og Ilskov på rute 12. Arbejdet afsluttes efter planen i midten af juni måned.

Trafikanterne kan dermed se frem til at få en jævnere og bedre vej at køre på mellem Sunds og Ilskov.

Betonvejen stammer fra midten af 1930'erne, hvor den blev udført som et beskæftigelsesprojekt under den tids lavkonjunktur. Vejen er udført af betonplader af cirka 15 meters længde med overliggende asfalt.

Pladernes begrænsede længde har været medvirkende til, at de kan bevæge sig en smule lodret i samlingerne, når tung trafik passerer dem. Dette har betydet, at bevægelser i samlingerne hele tiden slår igennem i asfaltlaget.

Kørselskomforten har ikke været optimal i adskillelige år, men vejstrækningen har ikke været specielt uheldsbelastet, og bæreevnen har ikke fejlet noget, så en gennemgribende reparation af vejen har ikke haft høj prioritet.

Men de seneste hårde vintre har sat sine tydelige spor, og ujævnhederne nærmer sig et uacceptabelt niveau. Antallet af klager har da også været stigende. Derfor blev det politisk besluttet, at nu skal vejen renoveres.

Arbejdet består i affræsning af eksisterende asfaltbelægning, gennembrydning af de underliggende betonplader, tromling af disse samt udlægning af ny asfalt. I byområderne vil betonen ikke blive gennembrudt, men samlingerne mellem betonpladerne vil blive repareret med armeringsnet.

Vejarbejdet udføres etapevist med total spærring for trafikken mellem Sunds og Ilskov. Der etableres omkørsel ad rute 34 og 185. En lille del af arbejdet, nemlig i Ilskov nord, foregår om natten med omkørsel via rute 185, 34 og 467.

Der vil blive sendt flere informationer ud, når arbejdets start nærmer sig.

Yderligere oplysninger:
Ingeniør Kirsten Roelsgaard, Vejdirektoratet Aalborg, tlf. 7244 2014, e-mail: kiro@vd.dk
Pressechef Martin Østergaard-Nielsen, Vejdirektoratet, tlf. 7244 3032, e-mail: man@vd.dk
Oprettet
24-02-2014.
Senest opdateret
24-02-2014.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index