Søg
Pressemeddelelse

Nu skal farten ned i Kvorning

Vejdirektoratet har opsat en ”din fart” tavle på Viborgvej som går gennem Kvorning. Tavlen skal få bilisterne til at sænke farten.
12. februar 2014
Vejdirektoratet iværksætter et nyt tiltag, der skal få bilisterne til at lette trykket på speederen, når de kører gennem Kvorning, og dermed forbedre trafiksikkerheden for beboerne i den lille by.

Initiativet består i, at der bliver opsat en elektronisk fart-viser med teksten ”Din fart” på Viborgvej på vej ind i Kvorning. Netop Kvorning er udvalgt, fordi hastigheden gennem byen er høj, og der er sket en del trafikulykker på strækningen.

”Formålet med projektet er at sænke hastigheden på vejen ind i Kvorning og andre udvalgte steder og dermed mindske antallet af ulykker,” fortæller ingeniør i Vejdirektoratet Aleks Danmark. ”Vi ved fra trafiksikkerheds undersøgelser, at høj fart øger sandsynligheden for at der sker en ulykke og at den ulykke bliver meget alvorlig.”


Flere undersøgelser viser, at fartvisere får os til at sænke hastigheden og dermed falder risikoen for alvorlige trafikulykker også. I byområder medfører ”din fart”-tavlen et fald i gennemsnitshastigheden på mellem 2 og 10 km/t.

Faldet er størst, når hastighedsoverskridelserne i forhold til hastighedsgrænsen er store. Der forventes en tilsvarende effekt i åbent land.

Elektroniske fartvisere har været brugt siden starten af halvfemserne, primært på veje i byområder, ved indkørslen til byer og i overgangen mellem land og by, hvor det er nødvendigt at sænke hastigheden, så der opnås en tilpasning til byzonen.

Pengene til blandt andet det nye skilt i Kvorning kommer fra den Grønne Transportpulje, hvorfra der er afsat seks millioner kroner til at opstille cirka 30 elektroniske fartviser på statsvejnettet over hele Danmark, heraf én i Kvorning.

Yderligere oplysninger:
Ingeniør Aleks Danmark, Vejdirektoratet, tlf. 7244 2041, mail alda@vd.dk
Kommunikationsmedarbejder Anne-Mette Nyhuus, Vejdirektoratet, tlf. 7244 3078, mail: an6@vd.dk 
Oprettet
12-02-2014.
Senest opdateret
13-02-2014.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index