Søg
Pressemeddelelse

Nu starter udbygningen af Østjyske Motorvej for alvor

Nu går Vejdirektoratets entreprenør i gang med at udbygge E45 fra fire til seks spor mellem Skanderborg S og Aarhus S. Entreprenøren starter i de sydgående spor torsdag den 18. januar.
16. januar 2018
​Fra på torsdag den 18. januar vil trafikanterne på Østjyske Motorvej E45 kunne mærke, at udbygningen af motorvejen går i gang.  
 
Vejarbejdet starter i den nordligste del af strækningen mellem motorvejskryds Århus S til syd for tilslutningsanlægget Skanderborg N, og det kommer i første omgang til at omfatte de sydgående spor.  
 
”Motorvejskrydset ved Aarhus S bliver uden tvivl den største flaskehals på projektet, fordi trafikanterne får endnu mindre plads at flette sammen på. Derfor prioriterer vi at få den nordligste strækning færdig først. Vi forventer at være færdig dér inden sommerferien,” siger Robin Højen Madsen, projektleder i Vejdirektoratet.  
 
Trafikale konsekvenser
I første omgang skal trafikken flyttes mod højre, så trafikken fremadrettet kommer til at køre i nødsporet og det langsomme spor. Køresporet bliver smallere, og derfor sættes hastigheden til 80 km/t. Derudover skal der sættes skilte op, og etableres bygge- og arbejdsplads i midterrabatten. Det hurtige spor inddrages til arbejdsområde.  
 
”Vi holder cirka 4 km fri for vejarbejde midt på hele strækningen, hvor hastigheden sættes op til 110 km/t. Det gør vi for at give et ”pusterum” i vejarbejdet og for at få skabt luft i trafikken igen, og endelig vil vi se, hvordan trafikken arter sig med omlægningerne og hastighedsnedsættelsen, inden vi går i gang med den midterste etape,” siger Robin Højen Madsen, projektleder i Vejdirektoratet.  
 
I etableringsperioden fra torsdag den 18. januar til mandag den 21. januar vil der kun være et spor farbart i aften- og nattetimerne. I dagstimerne vil der være to spor farbare. Trafikanter i nordgående retning bliver indtil videre ikke berørt af vejarbejdet.
 
Opstart i nordgående retning følger på et senere tidspunkt.
Udbygning-og-Hastighed_530.jpg
I perioden fra den 1. februar til den 5. februar følger trafikomlægningerne i den sydligste delstrækning, som strækker sig fra syd for Skanderborg V til syd for Skanderborg søerne. 
 
E45 er en af Danmarks travleste motorveje og ”rygraden” i den jyske nord-syd transportkorridor. Strækningen oplever allerede i dag trængselsproblemer i myldretiden og risikerer i stigende grad at blive en trafikal flaskehals, da trafikken på de danske motorveje stiger. Derfor skal strækningen udbygges fra fire til seks spor.  
 
Arbejdsplads i midterrabatten
Vejdirektoratets entreprenør vil arbejde i midterrabatten og meget tæt på trafikken, og der vil være trafik til og fra arbejdsområdet.  
 
”Det at vi har arbejdsområde så tæt på trafikken betyder, at trafikanterne skal være opmærksomme på, at der vil være trafik til og fra byggepladsen. Der kommer biler direkte ud i det venstre kørespor. Derfor skal trafikanterne være opmærksomme, så farlige situationer ikke opstår,” siger Robin Højen Madsen.
 
Man kan følge projektet på Vejdirektoratets hjemmeside​, og som trafikant kan man få tilsendt push-beskeder via Vejdirektoratets TrafikInfo app, så man hele tiden er opdateret på, hvad der sker på strækningen. Læs også herom på Vejdirektoratets hjemmeside.
 
Yderligere oplysninger 
Projektleder Robin Højen Madsen, Vejdirektoratet, tlf.: 7244 2276 
Kommunikationskonsulent Anne-Mette Nyhuus, Vejdirektoratet, tlf.: 7244 3078
 
Faktaboks 
I perioden fra 2010-2016 er trafikken steget med 25 procent.
 
De nye motorvejsspor vil give trafikanterne en hurtigere og mere sikker rejse på strækningen.
 
Normalt udbygger man en motorvej på ydersiderne, men på denne strækning sker udbygningen fra fire til seks spor i midterrabatten. Østjyske Motorvej mellem Skanderborg og Århus blev i sin tid bygget med en 12 meter bred midterrabat.
Oprettet
16-01-2018.
Senest opdateret
16-01-2018.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index