Søg
Pressemeddelelse

Ny adgang til Djurslandmotorvejen åbner ved Søften

Den 18. juni 2013 klipper transportminister Henrik Dam Kristensen snoren til et nyt tilslutningsanlæg til og fra Djurslandmotorvejen fra Høgemosevej ved Søften nord for Århus.
11. juni 2013
Umiddelbart herefter vil de første bilister kunne køre på ramperne til og fra motorvejen, som går fra Søften og ud på Djursland.
”Det giver rigtig god mening, at vi har bygget dette anlæg, så trafikanterne får bedre adgang til Djurslandmotorvejen,” fortæller transportminister Henrik Dam Kristensen. ”Det vil hjælpe til at gøre den daglige køretur lettere for rigtigt mange, der bor i området omkring Søften og Hinnerup. Og det vil sikre at der er en god trafikbetjening af erhvervsområdet og de arbejdspladser, der ligger omkring Høgemosevej.” fortsætter ministeren.
Det er ikke kun de nuværende erhvervstrafikanter, der kommer til at benytte den nye adgang. I fremtiden vil endnu flere køre til og fra motorvejen ved det nye anlæg, da både Aarhus og Favrskov kommuner har indskrevet et væsentligt større erhvervsområde i området omkring Høgemosevej i deres kommuneplaner. Begge kommuner har da også udtrykt ønske om at få etableret adgangen til motorvejen fra lokaliteten omkring Høgemosevej.
Ud over erhvervstrafikanterne kommer privatbilister fra hele området omkring Søften og Hinnerup til med fordel at benytte anlægget, hvis turen går til eller fra Djursland.
”Vi er rigtig glade for nu at kunne invitere trafikanterne til at køre både til og fra Djurslandmotorvejen på de to nye ramper her ved Høgemosevej”, fortæller projektleder i Vejdirektoratet Peter Lund Hansen. ”Jeg ved, at det har været et meget varmt lokalt ønske, som vi nu har indfriet”, tilføjer han.
Tilslutningsanlæggets udformning
Selve anlægget består af to ramper – en tilkørselsrampe fra Høgemosevej mod øst ned på motorvejen og en frakørselsrampe fra motorvejen mod vest til Høgemosevej. Tilkørselsrampen er lidt længere end frakørselsrampen for at sikre, at trafikanterne kommer op i passende fart inden de fletter ind på motorvejen. Høgemosevej er en mindre kommunevej, som krydser Djurslandmotorvejen umiddelbart øst for motorvejskryds Aarhus Nord.  
Det er midler fra Regeringens Grønne Transportpulje fra 2009, der har gjort det muligt at bygge tilslutningsanlægget. Pengene blev bevilget i 2011. Anlægsarbejdet har stået på i 2012 og foråret 2013.
For mere information:
Projektleder i Vejdirektoratet, Peter Lund Hansen, plh@vd.dk , 7244 2538
Oprettet
11-06-2013.
Senest opdateret
11-06-2013.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index