Søg
Pressemeddelelse

Ny højresvingsbane skal forbedre trafikafvikling i frakørsel ved Fredericia

Der er problemer med trafikafviklingen i det østlige rampekryds i tilslutningsanlæg 59 ved Fredericia S. Vejdirektoratet anlægger en ekstra højresvingsbane for at komme kødannelser til livs.
11. maj 2015

​Rigtig mange trafikanter vil gerne køre af motorvejen i frakørsel 59 ved Fredericia S.

I dag er der problemer med trafikafviklingen i frakørslen fra motorvejen, hvor der især i myldretiden kan konstateres kødannelser og tilbagestuvning af trafik på motorvejen. Det kan give anledning til farlige situationer og en drøjere trafikafvikling på selve motorvejen.

Vejdirektoratet gør nu noget ved problemet ved at anlægge en ekstra højresvingsbane i frakørselsrampen. Den ekstra højresvingsbane skulle gerne sikre en bedre trafikafvikling og begrænse risikoen for kø.

”Vi er opmærksomme på trafiksituationen rundt om i landet. Mange til- og frakørsler til motorvejsnettet er belastede af meget trafik, og vi forsøger så vidt muligt at lave tiltag, der kan modvirke flaskehalsproblemer. Jeg er glad for, at vi nu får gjort noget ved trængslen til frakørslen ved Fredericia,” siger Vejdirektoratets projektleder Peter Sveistrup Kristensen.

En del af projektet er også, i samarbejde med Fredericia Kommune, at optimere signalanlæggene på Snoghøj Landevej, som er en firesporet indfaldsvej til Fredericia og Fredericia havn. Intentionen er at skabe en mere flydende trafik på vejen og opnå en ”grøn bølge” gennem signalanlæggene.

Efter planen skal projektet være gennemført inden første halvdel af 2015.

Yderligere spørgsmål
Peter Sveistrup Kristensen, projektleder, 7244 2537, pks@vd.dk
Kim Michelsen, kommunikationskonsulent, 7244 2318, kimi@vd.dk

Oprettet
11-05-2015.
Senest opdateret
11-05-2015.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index