Søg
Pressemeddelelse

Ny rundkørsel ved Grenaa

Det uheldsramte T-kryds ved Mellemstrupvej og Hovedvejen umiddelbart vest for Grenaa ombygges nu til en rundkørsel.
17. maj 2013
Ombygningen foretages fordi krydset i 2010 er udpeget til sortplet, altså en lokalitet med flere uheld end forventet.
 
Mange af uheldene er sket, fordi trafikanterne på den gennemgående vej – Hovedvejen – har overset trafikanter fra sidevejen – Mellemstrupvej – ligesom trafikanterne fra sidevejen har haft svært ved at vurdere hastigheden på bilerne på Hovedvejen.
 
”Rundkørslen vil gøre det nemmere for trafikanterne at orientere sig mod deres medtrafikanter, og desuden har rundkørslen en hastighedsdæmpende effekt på Hovedvejen. Med rundkørslen højner vi trafiksikkerheden,” fortæller projektleder i Vejdirektoratet, Dorthe Hvid. Derudover etableres belysning i rundkørslen, som forlænges ind mod Grenaa forbi stien, der går hen til/langs med Randersvej. På den måde bliver trafiksikkerheden for cyklisterne ligeledes højnet.
 
Arbejdet begynder med, at der bliver etableret et regnvandsbassin til overfladevandet, samt opfyldning på sydsiden af Hovedvejen. Derefter fortsættes arbejdet på nordsiden af Hovedvejen.
Mens vejarbejdet står på, vil der noget af tiden blive opsat signalregulering på Hovedvejen. Vi beder om forståelse for gener i forbindelse med vejarbejdet og henstiller til, at der bliver vist hensyn til de, som arbejder på vejen.
 
Rundkørslen forventes at være færdig november 2013.
 
For mere information
Projektleder i Vejdirektoratet, Dorthe Hvid, tlf: 72442797
eller på www.vejdirektoratet.dk under Vejprojekter
 

 Linkliste

 
Oprettet
17-05-2013.
Senest opdateret
17-05-2013.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index