Søg
Pressemeddelelse

Ny rute for modulvogntog til Ebeltoft Havn

Der skal fremover være flere strækninger på det danske vejnet til kørsel med modulvogntog. Vejdirektoratet går derfor i gang med at ombygge kryds og rundkørsler flere steder i landet, så der skabes plads til de store modulvogntog.
24. oktober 2013
En af de første strækninger, Vejdirektoratet åbner op for, ligger på Djursland. Det er krydset mellem rute 15 og rute 21 på Grenåvej, der skal ombygges. Når det er sket, vil det være muligt at køre med modulvogntog hele vejen fra E45 til Ebeltoft Havn.

Ved E45’s motorvejstilslutning 47, Tilst, skal de to kryds ombygges. Her er arbejdet allerede i gang og udføres samtidigt med et andet vejarbejde. Når ombygningerne er gennemført, er der lukket op for kørsel med modulvogntog på rute 26 mod Viborg mellem E45 og Årslev. 

Modulvogntog er særligt store vogntog, som kan transportere mere gods ad gangen end almindelige lastbiler. Allerede nu, findes der et omfattende vejnet, hvor modulvogntogene må køre som et led i et forsøg, der strækker sig indtil 2017.

Det er projektleder i Vejdirektoratet Poul Pilgaard, der er ansvarlig for ombygningerne på Djursland og ved Århus, og han fortæller, at vejarbejdet kan skabe gener for trafikanterne i korte perioder.

”Vi forsøger så vidt muligt at begrænse generne, men der kan blive tale om nedsættelse af hastigheden eller omkørsel, og det beklager vi naturligvis”, siger han.  

Arbejdet med at ombygge de tre kryds vil være afsluttet inden årets udgang, hvis vejret tillader det.

Om modulvogntog
Et modulvogntog er et op til 25,25 m langt vogntog koblet sammen af 2 eller 3 enheder såsom lastbil, anhænger, trækker, sættevogn eller kærre. Det må samlet veje op til 60 tons. På grund af deres størrelse må modulvogntogene kun køre på et afgrænset vejnet.

Der er som en del af trafikaftalen i marts 2013 afsat godt 30 mio. kr. til i perioden 2013-15 at udvide det danske statsvejnet med flere strækninger til kørsel med modulvogntog. Modulvogntog kræver mere plads for at kunne manøvrere end andre (kortere) vogntog, så der er ofte behov for at tilpasse vejene for at give plads til vogntogene.
 
På de udvalgte strækninger, drejer det sig hovedsageligt om justering af rundkørsler, vejkryds og helleanlæg.

Erfaringerne med modulvogntog på det nuværende vejnet viser, at det er en energi- og omkostningseffektiv transportform:
• Modulvogntog sparer transport i forhold til traditionelle sættevogne i forholdet 2:3. Dvs. to modulvogntog kan transportere gods svarende til tre almindelige vogntog.
• Modulvogntog giver ikke anledning til flere uheld.
• Transport af gods med modulvogntog forurener mindre, end hvis den samme mængde gods skulle transporteres med almindelige lastbiler.

Læs mere her: www.vd.dk/modulvogntog

Vedhæftede kort viser nuværende og kommende ruter for modulvogntog.

Yderligere oplysninger:
Projektleder Poul Pilgaard, Vejdirektoratet, tlf.: 7244 2621, ppi@vd.dk
Kommunikationskonsulent i Vejdirektoratet Jane Birch Larsen, tlf.: 7244 2318, jbi@vd.dk
Oprettet
24-10-2013.
Senest opdateret
24-10-2013.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index