Søg
Pressemeddelelse

Ny rute til modulvogntog mellem Kolding og Tønder

Fremover skal der være flere strækninger på det danske vejnet, som er tilpasset kørsel med modulvogntog. Vejdirektoratet er derfor gået i gang med at ombygge kryds og rundkørsler flere steder i landet, så der bliver plads til de lange modulvogntog.
27. februar 2014

​I marts 2014 går Vejdirektoratet i gang med at ombygge rute 25 på strækningen mellem Kolding og Tønder, så modulvogntog kan bruge strækningen.

 
I løbet af foråret 2014 bygger Vejdirektoratet flere strækninger i den sydlige del af Jylland om. Det drejer sig om strækningerne rute 11 Tønder-Tarm, rute 8 Aabenraa-Tønder og rute 28/30 Vejle-Esbjerg.

 
Modulvogntog er særligt lange vogntog, som kan transportere mere gods ad gangen end almindelige lastbiler. Allerede nu findes der et omfattende vejnet, hvor modulvogntogene må køre som led i et forsøg, der strækker sig indtil 2017.

 
Otte rundkørsler og et kryds
På strækningen skal otte rundkørsler og rampekrydset ved Kolding, tilslutningsanlæg 65, bygges om, for at de store transporter kan være der. Det vil ikke kunne undgås, at vejarbejdet generer trafikken på strækningen en smule.


”Når vi arbejder i kryds og rundkørsler, vil vi komme til at forstyrre trafikken. Vi bestræber os på at begrænse generne, men der kan blive tale om hastighedsnedsættelser eller omkørsler. Vi beklager de gener, det medfører for trafikanterne”, siger projektleder i Vejdirektoratet, Poul Pilgaard. 

 
De rundkørsler, der skal bygges om er:

 • to rundkørsler ved Vamdrup
 • rundkørsel ved Farrisvej
 • rundkørsel i Jels
 • rundkørsel i Gabøl
 • rundkørsel i Toftlund
 • rundkørsel i Roost og
 • rundkørsel i Løgumkloster

Derudover vil der være enkelte kryds på strækningen, hvor en helle eller kantsten skal flyttes lidt.

 
Når ombygningerne er færdige, får modulvogntogene ikke blot mulighed for at køre mellem Kolding og Løgumkloster. Det bliver også muligt at køre videre nordpå ad E45 til Hanstholm havn.

 
Arbejdet går i gang 3. marts og vil være afsluttet på hele strækningen inden årets udgang, hvis vejret tillader det.

 
Om modulvogntog
Et modulvogntog er et op til 25,25 m langt vogntog koblet sammen af 2 eller 3 enheder såsom lastbil, anhænger, trækker, sættevogn eller kærre. Det må samlet veje op til 60 tons. På grund af deres størrelse må modulvogntogene kun køre på et afgrænset vejnet.

 
Der er som en del af trafikaftalen i marts 2013 afsat godt 30 mio. kr. til i perioden 2013-15 at udvide det danske statsvejnet med flere strækninger til kørsel med modulvogntog. Modulvogntog kræver mere plads for at kunne manøvrere end andre (kortere) vogntog, så der er ofte behov for at tilpasse vejene for at give plads til vogntogene.

 
På de udvalgte strækninger drejer det sig hovedsageligt om justering af rundkørsler, vejkryds og helleanlæg.

 
Erfaringerne med modulvogntog på det nuværende vejnet viser, at det er en energi- og omkostningseffektiv transportform:

 • Modulvogntog sparer transport i forhold til traditionelle sættevogne i forholdet 2:3. Dvs. to modulvogntog kan transportere gods svarende til tre almindelige vogntog.
 • Modulvogntog giver ikke anledning til flere uheld.
 • Transport af gods med modulvogntog forurener mindre, end hvis den samme mængde gods skulle transporteres med almindelige lastbiler.

Læs mere her: www.vd.dk/modulvogntog


Vedhæftede kort viser nuværende og kommende ruter for modulvogntog. 
 

Yderligere oplysninger:

 • Projektleder Poul Pilgaard, Vejdirektoratet, tlf.: 7244 2621, ppi@vd.dk
 • Kommunikationskonsulent i Vejdirektoratet Katinka Fischer-Nielsen, tlf.: 7244 2319 kafn@vd.dk
 

 Linkliste

 
Oprettet
27-02-2014.
Senest opdateret
28-11-2014.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index