Søg
Pressemeddelelse

Ny rute til modulvogntog mellem Sorø og Holbæk

Mandag den 2. juni går Vejdirektoratet i gang med at ombygge rute 57 på strækningen mellem Sorø og Holbæk, så modulvogntog kan bruge strækningen.
29. maj 2014
​Fremover skal der være flere strækninger på det danske vejnet, som er tilpasset kørsel med modulvogntog. Vejdirektoratet er derfor gået i gang med at ombygge kryds og rundkørsler flere steder i landet, så der bliver plads til de lange modulvogntog.
 
Modulvogntog er særligt lange vogntog, som kan transportere mere gods ad gangen end almindelige lastbiler. Allerede nu findes der et omfattende vejnet, hvor modulvogntogene må køre som led i et forsøg, der strækker sig indtil 2017.
 
Rundkørsler og kryds ombygges
På strækningen skal to rundkørsler, to kryds og fem helleanlæg bygges om, for at de store transporter kan være der. Det vil ikke kunne undgås, at vejarbejdet generer trafikken på strækningen en smule.
 
"Vi skal arbejde i flere af de trafikale knudepunkter på hele strækningen, og selv om der i de fleste tilfælde kun er tale om mindre justeringer, så vil vi komme til at forstyrre trafikken. Der vil typisk blive tale om lokale hastighedsnedsættelser eller omkørsler. Vi forsøger naturligvis at begrænse generne og gøre os færdige hurtigst muligt," siger Neal McMullan, der er projektleder i Vejdirektoratet.
 
Ombygningsarbejdet udføres følgende steder:
  • Rundkørsel ved Holbæk Landevej
  • Rundkørsel ved Elmebjergvej
  • Krydset ved Elmebjergvej/Ølsgårdsvej
  • Krydset ved Elmebjergvej/Vestmotorvejen mod syd
Derudover vil der være fem helleanlæg som skal flyttes lidt.
 
Arbejdet går i gang mandag den 2. juni og vil være afsluttet på hele strækningen inden august 2014.
 
Om modulvogntog
Et modulvogntog er et op til 25,25 m langt vogntog koblet sammen af 2 eller 3 enheder såsom lastbil, anhænger, trækker, sættevogn eller kærre. Det må samlet veje op til 60 tons. På grund af deres størrelse må modulvogntogene kun køre på et afgrænset vejnet.
 
Der er som en del af trafikaftalen i marts 2013 afsat godt 30 mio. kr. til i perioden 2013-15 at udvide det danske statsvejnet med flere strækninger til kørsel med modulvogntog. Modulvogntog kræver mere plads for at kunne manøvrere end andre (kortere) vogntog, så der er ofte behov for at tilpasse vejene for at give plads til vogntogene.
 
På de udvalgte strækninger drejer det sig hovedsageligt om justering af rundkørsler, vejkryds og helleanlæg.
 
Erfaringerne med modulvogntog på det nuværende vejnet viser, at det er en energi- og omkostningseffektiv transportform:
  • Modulvogntog sparer transport i forhold til traditionelle sættevogne i forholdet 2:3. Dvs. to modulvogntog kan transportere gods svarende til tre almindelige vogntog.
  • Modulvogntog giver ikke anledning til flere uheld.
  • Transport af gods med modulvogntog forurener mindre, end hvis den samme mængde gods skulle transporteres med almindelige lastbiler.
Læs mere her: www.vd.dk/modulvogntog
 
Yderligere oplysninger:
Projektleder Neal McMullan, Vejdirektoratet, tlf.: 7244 3747
Kommunikationskonsulent Andrew Crone-Langkjær, Vejdirektoratet, tlf.: 7244 3621
Oprettet
28-05-2014.
Senest opdateret
10-06-2014.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index