Søg
Pressemeddelelse

Ny rute til modulvogntog mellem Struer og Aalborg

Der skal fremover være flere strækninger på det danske vejnet til kørsel med modulvogntog. Vejdirektoratet går derfor i gang med at ombygge kryds og rundkørsler flere steder i landet, så der skabes plads til de store modulvogntog.
24. oktober 2013
​Den første strækning, Vejdirektoratet går i gang med, er rute 11 mellem Thisted og Aalborg. Når ombygningen er gennemført, vil det være muligt at køre med modulvogntog hele vejen mellem Struer og Aalborg via Thisted.

Modulvogntog er særligt store vogntog, som kan transportere mere gods ad gangen end almindelige lastbiler. Allerede nu findes der et omfattende vejnet, hvor modulvogntogene må køre som led i et forsøg, der strækker sig indtil 2017.

Syv rundkørsler og to kryds
For at skabe plads til modulvogntog på rute 11 mellem Struer og Aalborg skal syv rundkørsler og to kryds bygges om. Og arbejdet er allerede gået i gang i rundkørslerne ved Høvejen og Ellehammersvej nordvest for Aalborg. Vejarbejdet kan ikke undgå at påvirke trafikken en smule.   

”Ombygningen skaber nogle gener for trafikanterne på strækningen, men vi forsøger så vidt muligt at begrænse generne. Ved Ellehammersvej har vi været nødt til at spærre det ene spor i rundkørslen i en periode. Vi beklager de gener, det medfører for trafikanterne”, fortæller projektleder i Vejdirektoratet Poul Pilgaard.  

Udover de to nævnte rundkørsler skal rundkørslerne ved Gammel Høvej, Ny Aabyvej, Thisted Landevej, Terndrupvej og Tømmerbyvej også ombygges samt krydsene ved Hjardemålvej og Leopardvej. Og så vil der være enkelte kryds i byerne på strækningen, hvor en helle eller nogle kantsten skal flyttes lidt.

Når ombygningerne er færdige får modulvogntogene ikke blot mulighed for at køre mellem Struer og Aalborg. Det bliver også muligt at køre videre til Hanstholm Havn og Pandrup. Og på sigt skal krydset ved Havne Allé i Struer også ombygges, så der bliver adgang til Struer Havn.

Arbejdet vil være afsluttet på hele strækningen inden årets udgang, hvis vejret tillader det.

Om modulvogntog
Et modulvogntog er et op til 25,25 m langt vogntog koblet sammen af 2 eller 3 enheder såsom lastbil, anhænger, trækker, sættevogn eller kærre. Det må samlet veje op til 60 tons. På grund af deres størrelse må modulvogntogene kun køre på et afgrænset vejnet.

Der er som en del af trafikaftalen i marts 2013 afsat godt 30 mio. kr. til i perioden 2013-15 at udvide det danske statsvejnet med flere strækninger til kørsel med modulvogntog. Modulvogntog kræver mere plads for at kunne manøvrere end andre (kortere) vogntog, så der er ofte behov for at tilpasse vejene for at give plads til vogntogene.
 
På de udvalgte strækninger drejer det sig hovedsageligt om justering af rundkørsler, vejkryds og helleanlæg.

Erfaringerne med modulvogntog på det nuværende vejnet viser, at det er en energi- og omkostningseffektiv transportform:
• Modulvogntog sparer transport i forhold til traditionelle sættevogne i forholdet 2:3. Dvs. to modulvogntog kan transportere gods svarende til tre almindelige vogntog.
• Modulvogntog giver ikke anledning til flere uheld.
• Transport af gods med modulvogntog forurener mindre, end hvis den samme mængde gods skulle transporteres med almindelige lastbiler.

Læs mere her: www.vd.dk/modulvogntog

Vedhæftede kort viser nuværende og kommende ruter for modulvogntog.

Yderligere oplysninger:
Projektleder Poul Pilgaard, Vejdirektoratet, tlf.: 7244 2621, ppi@vd.dk
Kommunikationskonsulent i Vejdirektoratet Jane Birch Larsen, tlf.: 7244 2318, jbi@vd.dk
Oprettet
24-10-2013.
Senest opdateret
24-10-2013.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index