Søg
Pressemeddelelse

Ny støjskærm ved Svendborg hjælper støjplagede boliger

Vejdirektoratet opstiller en ny støjskærm for at reducere støjgenerne fra Sundbrovej i Svendborg. Vi forventer at kunne nedbringe antallet af støjplagede boliger væsentligt.
25. juni 2015

​Beboerne på begge sider af vejen mellem Johannes Jørgensens Vej og Skovsbovej i Svendborg oplever i dag støjgener fra Sundbrovej, lige før Svendborgmotorvejen.

Vejdirektoratet afhjælper nu problemet ved at opføre en delt støjskærm på i alt cirka 850 meter.
 
Støjskærmen starter syd for Johannes Jørgensens Vej og slutter ved Skovsbovej. Den omtrentlige placering af skærmene fremgår af denne skitseplan.

Effekten af den nye støjskærm vil være stor, vurderer Vejdirektoratet. Den vil anslået kunne nedbringe antallet af støjbelastede boliger over 58 dB fra cirka 83 til cirka 51. Heraf vil stærkt støjbelastede boliger med et støjniveau over 68 dB reduceres fra 17 boliger til 0 boliger.

Vejdirektoratets projektleder Marianne Skovsbøl håber på den størst mulige effekt af støjskærmen og ser frem til, at beboerne på strækningen får glæde af skærmen.

”Støj fra trafikken er selvfølgelig til gene for de mennesker, som bor tæt op ad de trafikerede veje. Derfor er jeg glad på vegne af de borgere, hvis boliger nu bliver støjaflastet af en støjskærm,” siger Marianne Skovsbøl.
 
Støjskærmen opføres med en højde på cirka 3,25 meter og har en total længde på cirka 850 meter, der består af to delstrækninger. Delstrækningerne opsættes i skråningstoppen på vejens østlige og vestlige vejsider.


Omkørselsrute under arbejdet
 
Under arbejdet med at opføre støjskærmen er det nødvendigt at omlægge trafikken og etablere en omkørselsrute. Entreprenøren begynder at fjerne beplantning på vejskråningerne som opstart den 1. juli 2015.

I sydgående retning bliver tilkørselsrampen fra Johs. Jørgensens Vej, samt det yderste højre spor frem til Høje Bøge Vej, lukket i hele anlægsperioden, som forventes at vare frem til den 15. oktober 2015.
Desuden bliver tilkørslen Svendborg C spærret fra den 30. juni til den 15. oktober. Busstoppestedet for rute 810 og rute 866 kan derfor ikke benyttes i denne periode.

I nordgående retning bliver frakørselsrampen til Johs. Jørgensens Vej lukket i perioden 6. juli til 26. juli. Den vil herefter være åben i myldretiden mellem klokken 6 og 9 samt mellem klokken 15 og 18 frem til den 15. oktober 2015. Det samme gælder for det yderste højre spor.

Mens arbejdet står på, skal trafikanterne i stedet vælge en omkørselsrute. Se omkørselsruten her.


”Vejdirektoratet beklager på forhånd de gener arbejdet giver, og vi bestræber os på at gøre arbejdet færdigt så hurtigt som muligt. Efter foregående analyser af, hvordan vi bedst muligt afvikler trafikken, og løbende dialog med Svendborg Kommune, har vi fundet denne løsning. Det giver den mest hensigtsmæssige trafikafvikling, og vi tager mest mulig hensyn til beredskab og adgang til Svendborg Sygehus ved ikke at belaste afkørslen ved Svendborg S yderligere,” siger Marianne Skovsbøl.
 

Yderligere oplysninger:

Marianne Skovsbøl, projektleder: 7244 2788, msk@vd.dk
Kim Michelsen, kommunikationskonsulent: 7244 2318, kimi@vd.dk

Oprettet
25-06-2015.
Senest opdateret
26-06-2015.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index