Søg
Pressemeddelelse

Nye elektroniske tavler tages i brug på Køge Bugt Motorvejen

Vejdirektoratet aktiverer nu de nye elektroniske tavler på Køge Bugt Motorvejen, som henover efterår og vinter er sat op og testet på strækningen Greve S – Solrød S.
20. februar 2013
​De variable tavler skal oplyse om uheld, kø og rejsetid og gør det muligt for Vejdirektoratet at ændre på den tilladte hastighed.

Tavlerne er med til at gøre det lettere at være trafikant på Køge Bugt Motorvejen – i form af mere information og mere glidende afvikling af trafikken – , mens Vejdirektoratet udbygger motorvejen mellem Greve S og Solrød S fra seks til otte spor.

Der er tale om både variable hastigheds- og informationstavler, der indtil nu har været dækket til, mens Vejdirektoratet har testet systemet.

Nu er systemet imidlertid klar til at blive taget i brug til glæde for trafikanterne, fortæller projektleder Preben T. Pedersen, der forventer, at tavlerne bliver aktiveret 25. februar 2013.

”Vi kan ikke undgå at genere trafikanterne, mens vi arbejder med at udbygge motorvejen. Hastighedstavlerne vil fra start være sat til at vise 110 km/t. Når vi hen over påske gør køresporene smallere, sænker vi den tilladte hastighed til 80 km/t, af hensyn til sikkerheden for både trafikanter og vejarbejdere. Der vil fortsat være trafik i tre spor i hver retning. Systemet vil desuden regulere hastigheden ved begyndende kødannelser. Vi forventer at de variable hastigheds- og informationstavler vil hjælpe trafikanterne med at føle sig bedre informeret, og at trafikafviklingen optimeres i anlægsperioden,” siger Preben T. Pedersen.

Han suppleres af Thomas Roslyng, der er ingeniør i Vejdirektoratets ITS-afdeling.

”Vi har konstateret på andre strækninger, at trafikanterne ikke altid overholder de påbudte hastigheder. Det er særligt tydeligt, hvis trafikanterne oplever, at der er plads forude til at de kan køre hurtigere end den påbudte hastighed. De variable hastighedstavler er indstillet, så de kan give trafikanterne en slags grøn bølge og derved en mere jævn kørsel. Det kræver dog, at alle trafikanterne overholder den påbudte hastighed på de variable tavler, også selvom det ser ud til, at der er plads forude til at køre stærkere,” siger Thomas Roslyng.

Før systemet kan tages i brug, går der nogle dage med at fjerne den plastik, som dækker de mange tavler, fortæller Thomas Roslyng.

”I det første stykke tid efter, systemet er aktiveret, kan der stadig være småting, som skal justeres, men vi regner med, at det er i fuld drift fra starten af marts,” siger Thomas Roslyng.

De elektroniske tavler skal være i brug på Køge Bugt Motorvejen frem til efteråret 2015, hvor udbygningen er færdig.

Yderligere oplysninger:
Projektleder Preben T. Pedersen, Vejdirektoratet, tlf. 72 44 37 07, ptp@vd.dk (om udbygningsprojektet)
Ingeniør Thomas Roslyng, Vejdirektoratet, tlf. 25 37 26 24, thwr@vd.dk (om ITS-systemet)
 

 Gå til

 
Oprettet
19-02-2013.
Senest opdateret
22-02-2013.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index