Søg
Pressemeddelelse

Nye lyssignaler og mere plads på Lagergårdsvej i Gentofte

Vejdirektoratet har nu forbedret forholdene for billister, der kommer fra Motorring 3 og skal videre ad Lagergårdsvej i Gentofte. Entreprenørerne er nu næsten færdige, og tilbage står der kun at afslutte de sidste finish-arbejder.
23. juli 2013
Vejdirektoratet har siden 19. marts i år arbejdet på en løsning, som forbedrer forholdene for billister, der kommer fra Motorring 3 og skal videre ad Lagergårdsvej i Gentofte.

Entreprenørerne er nu næsten færdige, og tilbage står der kun at afslutte de sidste finish-arbejder.

Trafikanterne på både Lagergårdsvej og på Motorring 3 vil nu opleve en bedre trafikafvikling om morgenen og om aftenen, fortæller projektleder i Vejdirektoratet Kresten Lysholdt-Andersen.

”Ved at forbedre lysreguleringen og give mere plads til trafikken, regner vi med, at komme af med de værste trængselsproblemer i myldretiden,” siger han.

Ombygning på Lagergårdsvej
Vejdirektoratet har nemlig opsat et nyt signalanlæg i krydset mellem Lyngbyvej og Lagergårdsvej og tilpasset  det eksisterende signalanlæg ved Motorring 3-rampen og Lagergårdsvej. I begge kryds ændres desuden på kørebaner, kantsten, striber med mere.

Arbejdet er blevet koordineret og udført samtidig med en større brorenovation over Motorring 3.
Dette arbejde er endnu ikke afsluttet og det fulde udbytte af ombygningen på Lagergårdsvej må vente til midt i september, hvor det nye lyssignal kommer i brug.
Det betyder også at den trafikomlægning, som har ensrettet Lagergårdsvej, bibeholdes lidt endnu.

Tidligere færdig til gavn for trafikanterne
Entreprenøren er blevet færdig én måned tidligere end planlagt, fortæller Kresten Lysholdt-Andersen.
 
”Vi har været meget opmærksomme på at udføre arbejdet så effektivt og hurtigt som muligt, da vi godt ved, at mange bilister bliver berørt af ombygningen. Derfor er det også ekstra glædeligt, at entreprenørerne har kunnet afslutte arbejdet hurtigere end forventet,” siger han.
 
Vejdirektoratet har afsat 4,9 mio. kroner til hele opgaven, og budgettet blev overholdt, selvom arbejdet er blevet hurtigere færdigt end planlagt.
 
Yderligere oplysninger
Projektleder Kresten Lysholdt-Andersen, 7244 2784, krea@vd.dk
Kommunikationskonsulent Bjørn Kock Sørensen, 7244 2316, bjks@vd.dk
 

 Læs mere

 
Oprettet
23-07-2013.
Senest opdateret
23-07-2013.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index