Søg
Pressemeddelelse

Nye spor skaber bedre plads på Helsingørmotorvejen

De nordsjællandske pendlere og lastbilschaufførerne, som fragter gods mellem Sverige og resten af Europa, vil i de kommende år kunne følge et af Danmarks største vejarbejder.
20. marts 2013
​Nu blæser Vejdirektoratet nemlig arbejdet i gang med at skabe mere plads på en af hovedfærdselsårerne mellem København og Nordsjælland.

Med 80.000 daglige biler er Helsingørmotorvejen blevet så populær, at den skal udbygges fra 4 til 6 spor på strækningen Hørsholm S og Gl. Holte, og det arbejde bliver nu for alvor synligt for de daglige trafikanter på vejen, fortæller projektleder Jette Buch-Hansen fra Vejdirektoratet.

”Vi har allerede været i gang på vejen i den forløbne weekend og fortsætter de næste par weekender. Men ellers vil trafikanterne i påskeugen også få os at se på hverdage,” siger Jette Buch-Hansen.

Udbygningen af Helsingørmotorvejen omfatter blandt andet

- Seks kørespor i stedet for fire
- Fem broer rives ned og erstattes af nye
- En ny midlertidig stibro opføres for gående, cyklende og ridende
- To rampeanlæg bygges om
- Et rampeanlæg nedlægges

Få trafikken til at glide
Arbejdet fortsætter til 2016, og Vejdirektoratet har taget flere initiativer for at få trafikken til at glide så lempeligt som muligt, mens der arbejdes på at gøre vejen større.

”For eksempel holder vi fast i, at der fortsat skal være to spor i hver retning i myldretiderne morgen og eftermiddag. Hastighedsgrænsen bliver godt nok sat ned til 80 kilometer i timen, og sporene vil være smallere, men da hastigheden i forvejen ikke er så høj på denne strækning i myldretiderne, vil det ikke få den store betydning,” siger Jette Buch-Hansen.

Hun tilføjer, at det elektroniske trafikstyringssystem med variable tavler, som blev sat op for et års tid siden, også vil hjælpe til med at skabe et flow i trafikken.

”Vi vil i det hele taget gøre, hvad vi kan for at sikre trafikafviklingen, indenfor de muligheder vi har,” siger Jette Buch-Hansen.

Infrastrukturen får et betydeligt løft
Udbygningen af Helsingørmotorvejen er et af flere projekter som trafikanterne i hovedstadsområdet kan se frem til at få glæde af, fortæller projektchef Carsten H. Lund fra Vejdirektoratet.

”Med opstarten af arbejdet på Helsingørmotorvejen er Vejdirektoratet massivt i gang med at forbedre forholdene for hovedstadsområdets trafikanter. Vi udbygger Motorring 4 og Køge Bugt Motorvejen og samtidig er vi i gang med at anlægge Frederikssundmotorvejens 2. etape. Det kan måske virke voldsomt, men til gengæld får vi så indenfor få år givet infrastrukturen et betydeligt løft,” siger Carsten H. Lund.

Yderligere oplysninger
Projektleder Jette Buch-Hansen, Vejdirektoratet, tlf.: 7244 3647
Oprettet
20-03-2013.
Senest opdateret
20-03-2013.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index