Søg
Pressemeddelelse

Nyt signalanlæg betyder færre uheld i kryds ved ”Messemotorvejen”

Rampekrydset mellem Vardevej og "Messemotorvejen" ved Herning er blevet meget sikrere for trafikanterne efter opsætningen af et signalanlæg.
11. december 2014

​I årene fra 2006 skete der en del ulykker ved det sydlige motorvejsrampekryds på Vardevej. Fra 2006 til 2011 blev der registreret 15 uheld med blandt andet én dræbt og otte alvorligt tilskadekomne.

"Uheldene skete primært ved, at venstresvingende fra syd mod rampen kørte ud foran bilister, der kørte mod syd af Vardevej. Vi vurderer, at grunden til de mange uheld skyldes en kombination af for høj fart på Vardevej og dårlig oversigt mod nord," forklarer Poul Pilgaard, projektleder i Vejdirektoratet.

"Vi udpegede derfor krydset som en såkaldt sort plet, og besluttede at sætte et signalanlæg op med særskilt signal for de venstresvingende billister," fortsætter Poul Pilgaard.

Signalanlægget blev taget i brug i 2012, og siden da er der kun registreret ét materielskadeuheld.

Projektet blev gennemført for 2,2 mio. kr.

I forbindelse med ombygningen blev der i samme ombæring aftalt samordning af signalanlægget med det kommunale signalanlæg ved Kaj Zartovs Vej tæt på Herning Messecenter. Derved er der opnået en forbedret trafikafvikling ved større arrangementer.

 

Periode​
Anlagt i 2012  

Antal uheld​ ​Heraf uheld med
personskade
Førperiode
5 år 2008-2012​
​13 ​10
Efterperiode
1½ år 2013 - juni 2014​
​1 ​0

Ombygningen blev gennemført med midler fra Vejdirektoratets såkaldte Rådighedspulje. Og er blot ét eksempel på et projekt fra puljen, der har været med til at forbedre trafiksikkerheden og fremkommeligheden i hele landet.

Rådighedspuljen er en pulje, der i perioden 2007 - 2014 har finansieret mindre anlægsprojekter på statsvejene. Det drejer sig primært om projekter, der afhjælper fremkommelighedsproblemer og trafiksikkerhed, men omfatter også nye cykelstier langs statsvejene og forbedrede bygennemfarter.

Trafiksikkerhedsprojekterne udgør omkring halvdelen af projekterne i Rådighedspuljen – 98 projekter i alt, hvor meget uheldsbelastet lokaliteter, såkaldte sorte pletter, er blevet ændret. De har haft en så positiv effekt på trafiksikkerheden, at de samlet set tjener anlægsudgiften hjem på 2,6 år.

 


I en ny rapport "Evaluering af Rådighedspuljen 2007-2014" giver Vejdirektoratet adskillige eksempler på, hvordan puljen er blevet brugt til gavn for trafikanter over hele landet, ligesom rapporten også fortæller om baggrunden for puljen.

Rapporten kan ses på vejdirektoratet.dk.

Yderligere oplysninger:
Projektet Vardevej i Herning: Projektleder Poul Pilgaard, Vejdirektoratet, tlf.: 7244 2621 , mail: ppi@vd.dk
Generelt om Rådighedspuljen: Områdechef Sune Impgaard Schou, tlf.: 2242 4172, mail: sune@vd.dk
Andet: Pressemedarbejder Anne-Mette Nyhuus, Vejdirektoratet, tlf.: 7244 3078, mail: an6@vd.dk

Oprettet
11-12-2014.
Senest opdateret
16-12-2014.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index