Søg
Pressemeddelelse

Ombygning af kryds ved motorvejstilslutning ved Tilst

Nu går Vejdirektoratet i gang med at ombygge de to rampekryds ved Østjyske Motorvejs tilslutning 47 ved Tilst. Det skal gøre det nemmere at komme igennem det østlige kryds på Viborgvej fremover.  
07. oktober 2013
​Nu går Vejdirektoratet i gang med at ombygge de to rampekryds ved Østjyske Motorvejs tilslutning 47 ved Tilst. Det skal gøre det nemmere at komme igennem det østlige kryds på Viborgvej fremover.  

I dag er der problemer med trafikafviklingen i det østlige kryds især i myldretiden, hvor mange trafikanter på Viborgvej ønsker at dreje til højre for at komme på E45 i nordgående retning. Højresvingsbanen på Viborgvej er for kort til at rumme alle de højresvingende trafikanter, og de kommer derfor til at blokere for den ligeudkørende trafik på Viborgvej. 

Vejdirektoratet forlænger derfor højresvingssporet, så der bliver plads til flere højresvingende trafikanter på Viborgvej. Det vil både gøre det nemmere for de ligeudkørende at komme igennem krydset på Viborgvej og gøre strækningen mere sikker.

”Når bilisterne ikke længere holder i lange køer i det ligeudkørende spor, nedsættes risikoen for, at bilister kører op i bagenden af hinanden, og det øger sikkerheden på stedet”, forklarer projektleder i Vejdirektoratet Peter Sveistrup Kristensen.

Samtidig med, at højresvingssporet på Viborgvej forlænges, udfører Vejdirektoratet også få mindre justeringer af kørebanerne både ved det østlige og vestlige rampekryds. De justeringer bliver foretaget, så modulvogntog fremover kan komme igennem krydsene. Modulvogntog er særligt store vogntog, der har en længde på op til 25 meter. Kørsel med modulvogntog fungerer i øjeblikket som en forsøgsordning på udvalgte strækninger i Danmark.

Vejarbejdet går i gang mandag den 7. oktober 2013 og varer indtil den 8. november 2013. Der vil kun være få gener for trafikanterne under vejarbejdet.

Yderligere information
Projektleder Peter Sveistrup Kristensen, 7244 2537, pks@vd.dk
Kommunikationskonsulent Jane Birch Larsen, Vejdirektoratet, 7244 2318 / 4123 5592, jbi@vd.dk

Det vedhæftede foto er til fri afbenyttelse og viser den nuværende højresvingsbane på Viborgvej.
Oprettet
07-10-2013.
Senest opdateret
09-10-2013.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index