Søg
Pressemeddelelse

Positivt resultat af Vejdirektoratets kæmpeudbud

Vejdirektoratet udbyder vedligeholdelsesopgaver for en milliard kroner.
04. marts 2014
​Vejdirektoratets samlede vedligeholdelsesudbud for 2013 er netop afsluttet. Og det er sket med et resultat, hvor licitationspriserne overordnet set ligger under bygherreoverslaget og samtidig understøtter mål om effektivisering.

Dermed har Vejdirektoratet fået succes med det, der uden tvivl kan betegnes som det største samlede udbud af vedligeholdelsesopgaver for belægninger og bygværker herhjemme.

"Det er første gang, vi prøver at udbyde alle vedligeholdelses-opgaverne i et samlet udbud, og jeg er meget tilfreds med resultatet," udtaler anlægs- og driftsdirektør Jens Holmboe.

"Vi valgte denne udbudsform for at se, om det kunne føre til skarpere tilbud fra entreprenørerne, og det har overordnet set været tilfældet. Det er jeg glad for, da vi i Vejdirektoratet hele tiden har fokus på, hvordan vi kan få mest mulig værdi for skattekronerne."

Nært samarbejde
Jens Holmboe fortæller, at udbuddet har fundet sted i tæt samarbejde med de interesserede entreprenører.

"Eftersom det er første gang, vi gør det på denne måde, har vi i processen holdt en tæt dialog med branchen, så udbudsformen blev skåret til på en måde, der optimerede entreprenørernes muligheder for at give de bedste bud."

I alt omfattede licitationen 99 entrepriser fordelt på følgende:
15 belægningsentrepriser
5 kørebaneafmærkningsentrepriser
2 broteknisk vedligehold
53 totalentrepriser med vedligehold af almindelige broer
24 hovedentrepriser med vedligehold af store bygværker

Der indkom tilbud fra 25 tilbudsgivere, der samlet afgav 485 enkelttilbud og 157 kombinerede tilbud – i alt 642 tilbud.

Den samlede kontraktsum er på godt en milliard kroner – nærmere bestemt 1.047.172.958 kroner – som fordeler sig over de næste fire år, hvor opgaverne løber.

Læs mere på Vejdirektoratets leverandørportal.

Yderligere oplysninger:
Områdechef Michael Ebbesen, tlf. 7244 2409, mail: mie@vd.dk
Pressechef Martin Østergaard-Nielsen, tlf. 7244 3032, mail: man@vd.dk 
Oprettet
04-03-2014.
Senest opdateret
04-03-2014.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index