Søg
Pressemeddelelse

Projekt Cykelby har fået markant flere på cyklerne i Aarhus

Cyklingen er i markant fremgang i Aarhus. De sidste par år er cykeltrafikken steget med hele 19 procent, viser kommunens tal. Det er den største stigning målt siden kommunen i 1990 systematisk begyndte at overvåge udviklingen i antallet af cyklister.
29. juli 2015
​Stigningen skyldes ikke mindst de mange forbedringer for cyklisterne i hele Aarhus-området, som er blevet gennemført i forbindelse med projekt Aarhus Cykelby, blandt andet i form af nye cykelstier, cykelgader, cykelparkeringsløsninger og kampagner.

Aarhus Cykelby-projektet er gennemført af Aarhus Kommune i samarbejde med Vejdirektoratet, der har bidraget med 8,2 millioner kroner til projektets samlede budget på 27,1 millioner kroner.

Tilskuddet har Vejdirektoratet hentet fra sin særlige pulje til støtte for cykelprojekter.

"Puljen skal fremme cyklen som et sundt, grønt og effektivt transportmiddel," siger Lars Moustgaard fra Vejdirektoratet. "Og som den pæne stigning i cykeltrafikken i Aarhus som følge af Cykelby-projektet viser, så skaber en kombination af forskellige tiltag grobund for, at cykeltrafikken i en by kan vokse."

"Støtten fra Statens pulje til cykeltrafik har betydet at vi har kunnet gennemføre en større og mere sammenhængende indsats på cykelfronten og effekterne af projektet taler sit tydelige sprog. Når man har statslige puljemidler i ryggen er det nemmere at udfordre vanetænkning og afprøve tiltag som man ellers ville holde igen med. Etableringen af landets første Cykelgader i Aarhus er et godt eksempel på et tiltag med væsentlig betydning for hvordan vi i fremtiden indretter vores gader i større danske byer til at klare den stigende mængde cykeltrafik" siger projektleder for Aarhus Cykelby, Pablo Celis.

En af Cykelby-projektets centrale tiltag er etableringen af en højklasset cykelforbindelse mellem Aarhus og forstadbyerne Vejlby og Lystrup.

Udover etableringen af gode brede stianlæg, ny vejvisning og niveafrie krydsninger, er der etableret landets første Park and Bike terminal med cykelopbevaringsbokse, hvor pendlere fra motorvejen kan skifte fra bil til cykel og undgå at sidde i kø de sidste 6 km ind til Aarhus.

"Disse opgraderinger har bundet det nordlige Aarhus bedre sammen med midtbyen for cyklister," siger Lars Moustgaard. "Derudover har projektet forbedret muligheden for at kombinere cykling med både bus, bil og tog ved at etablere mere sikre cykelparkeringsløsninger ved kernepunkter for den kollektive trafik og ved indfaldsvejen fra motorvejsnettet."

Blandt de øvrige tiltag i projekt Aarhus Cykelby kan nævnes:

• Mejlgade og Frederiksgade i Aarhus er blevet ombygget til cykelgader, hvilket er et helt nyt koncept herhjemme, som kommunen har udviklet.
• Der er etableret ny cykelparkering på en række steder i Aarhus centrum, blandt andet ved Fredens Torv, Lille Torv, Åboulevarden, Telefontorvet, Rutebilsstationen og Guldsmedgade.
• Der er udviklet en cykelruteplanlægger.
• Der er sat cykelbarometer op i Mejlgade.
• Der er afholdt en lang række kampagner for børn, voksne og virksomheder.

Ifølge kommunen er den lokale stigning i cykeltrafikken i stor grad sket i form af flere ture i midtbyen og en stigning i antallet af længere pendlerture fra oplandsbyerne til Aarhus.

Yderligere oplysninger:
Fuldmægtig Lars Moustgaard, Vejdirektoratet, tlf. 7244 3041. mail: lamo@vd.dk
Pressechef Martin Østergaard-Nielsen, Vejdirektoratet, tlf. 7244 3032, mail: man@vd.dk
Civilingeniør Pablo Celis, projektleder Aarhus Cykelby, tlf. 3030 4479, mail: pace@aarhus.dk
Oprettet
29-07-2015.
Senest opdateret
29-07-2015.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index