Søg
Pressemeddelelse

Pulje forbedrer cyklisters forhold i hele landet

For fire år siden konstaterede Helsingør Kommune, at der var basis for at udvikle cykling i kommunen.
12. april 2013
​En undersøgelse viste, at væsentligt færre af alle ture i kommunen foregik på cykel i forhold til Roskilde Kommune, som kommunen ellers burde kunne sammenligne sig med.

Derfor udarbejdede Helsingør en Cyklistplan, der skulle fremme cyklismen i Helsingør, blandt andet ved hjælp af en ny cykelsti, bedre cykelparkering omkring stationen og udviklingen af en særlig foldecykel ved navn Helsingør Cyklen. Helsingørs Cyklistplan fik tilskud fra Vejdirektoratets Cykelpulje og er blot et af de projekter, man kan læse om i Vejdirektoratets nye rapport om effekterne af Cykelpuljen i 2012.

Rapporten gør status over nogle af de projekter, som puljen har ydet tilskud til de sidste år. Udover eksemplet fra Helsingør kan man læse om et projekt med fremme af cykelturisme på Fur og Salling, om forsøget på at få flere børn til at cykle til skole i Odense og om etableringen af Cyklistforbundets landsdækkende webportal Cyclistic.dk.

I alt har 221 cykelprojekter over hele landet fået tilskud, siden Cykelpuljen blev etableret ved det brede forlig om en grøn transportpolitik i 2009. Projekterne har omhandlet mange forskellige forhold, lige fra cykelturisme over cykelbyer til fremme af børns cykling til skole.

Projekterne er blevet støttet gennem en regel om medfinansiering, der betyder, at Cykelpuljen i perioden har bevilget 481 millioner kroner til cykelfremmende initiativer, der i alt beløber sig til mere end en milliard kroner.

I rapporten kan man læse, at tilskuddene fra puljen har ført til lokale indsatser, der har forbedret forholdene for cyklisterne, skabt opmærksomhed om cykling og gjort det mere attraktivt at vælge cyklen som transportmiddel.

”Rapporten giver et overblik over de mange aktiviteter, cykelpuljen har været med til at sætte i gang rundt i landet, og en lejlighed til at gå i dybden med nogle af projekterne,” udtaler planlægningsdirektør Helga Theil Thomsen fra Vejdirektoratet. ”Det fremgår, at projekterne skaber engagement og samarbejde og udvikler ny viden. Dermed er projekterne med til at skabe input til den cykelstrategi, som transportministeren har besluttet at udarbejde.”

Cykelpuljen, der administreres af Vejdirektoratet, løber videre i både 2013 og 2014, og det er meningen, at den i alt skal fordele en milliard kroner til projekter, der skal styrke cyklismen.

Yderligere oplysninger:
Chefkonsulent Henrik Nejst Jensen, tlf. 7244 3142, mail: hne@vd.dk
Pressechef Martin Østergaard-Nielsen, tlf. 7244 3032, mail: man@vd.dk
 

 Læs rapporten

 
Oprettet
12-04-2013.
Senest opdateret
12-04-2013.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index