Søg
Pressemeddelelse

Rampeombygning ved Skanderborg har fjernet trafikal flaskehals

Tilslutningsanlæg Skanderborg V <52> er bygget om, og det har givet væsentlige forbedringer for trafikanterne. Siden ombygningen blev afsluttet i efteråret 2013, har der ikke været uheld på stedet, og fremkommeligheden er forbedret væsentligt.
02. juli 2014
​Vejdirektoratet byggede ramperne om ved Skanderborg V i sidste halvdel af 2013. Rampekrydsene blev ændret fra at være almindeligt vigepligtsregulerede kryds til at være signalregulerede kryds med vejbelysning i begge sider af vejen.

Ombygningen har haft stor betydning for trafikafviklingen på stedet, og dermed også for trafikanterne.

"Med relativt få midler har vi opnået en stor effekt for trafikanterne – de oplever slet ikke de samme trængselsproblemer efter ombygningen som tidligere. Før kunne vi, når det var rigtig slemt, have tilbagestuvning af trafik helt op på motorvejen, hvilket kan give nogle meget farlige situationer," forklarer Jens Kjærgaard, afdelingsleder i Vejdirektoratet.

Rampekrydset blev i 2011 udpeget som en sort plet på baggrund af 7 uheld heraf 3 personskadeuheld med 4 tilskadekomne, 5 af uheldene er registreret i forbindelse med venstresving fra frakørselsramperne.

"Efter ombygningen af ramperne har vi ikke haft et eneste politiregistreret uheld," fortsætter Jens Kjærgaard. "Det er for tidligt at konkludere på de trafiksikkerhedsmæssige effekter, men alt peger på, at der er sket en forbedring af uheldsbilledet i et stærkt befærdet kryds".

Vejdirektoratet har med midler fra den såkaldte Rådighedspulje ombygget dette tilslutningsanlæg. Projektet har i alt kostet 5 mio. kr.

Rådighedspuljen er en pulje, der i en lang årrække har finansieret mindre anlægsprojekter i relation til statsvejene. Det drejer sig primært om projekter, der afhjælper fremkommelighedsproblemer og trafiksikkerhed, men også omfatter nye cykelstier langs statsvejnettet og forbedrede bygennemfarter.

Projekterne, der er tildelt midler i perioden siden 2007, vil blive evalueret, og i efteråret kommer der en samlet evaluering af de projekter, der er blevet tildelt midler.
Oprettet
02-07-2014.
Senest opdateret
02-07-2014.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index